มาทำความรู้จักกับ Suffix เปลี่ยนกริยาเป็นคำนาม เปลี่ยนคุณศัพท์หรือ Adj เป็นคำนาม

6188

ก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอคำ Prefix ที่เอาไว้ใช้เติมหน้าคำศัพท์เพื่อให้คำเหล่านั้นเปลี่ยนความหมาย ครั้งนี้เราจะมานำเสนอคำ Suffix กัน ซึ่งคำ Suffix มีหน้าที่คล้ายกลับ Prefix นั่นคือเมื่อใส่ลงไปสามารถทำให้ความหมายคำเปลี่ยนไป แต่ Suffix จะมีความแตกต่างกับ Prefix หลักๆ คือเมื่อใส่ลงไปในคำศัพท์แล้วจะสามารถเปลี่ยน Part of speech (ประเภท หรือ ชนิดของคำ) ได้เราลองไปดูตัวอย่างกันเลย

ลองเติมคำ Suffix –er หลังคำเหล่านี้ดูกันก่อน

.
 • Write (V) = เขียน ….. Writer (N) = ผู้เขียน
 • Listen (V) = ฟัง ….. Listener (N) = ผู้ฟัง
 • Speak (V) = พูด ….. Speaker (N) = ผู้พูด
 • Read (V) = อ่าน ….. Reader (N) = ผู้อ่าน

เพื่อนๆ สังเกตเห็นอะไรหรือไม่ จากคำกริยาที่ยกตัวอย่างมา เมื่อเติมคำว่า – er ทำให้กริยาที่ยกตัวอย่างมาเปลี่ยนจากคำกริยาเป็นคำนามได้ และ การใส่ –er ทำให้ความหมายของคำเป็นบุคคล และเปลี่ยนชนิดเป็นคำนาม

ลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมกัน Suffix คำว่า -ness

 • Good (Adj) = ดี ….. Goodness (N) = ความดี
 • Lazy (Adj) = ขี้เกียจ ….. Laziness (N) = ความขี้เกียจ
 • Happy (Adj) = มีความสุข ….. Happiness (N) = ความสุข
 • Selfish (Adj) = เห็นแก่ตัว ….. Selfishness (N) = ความเห็นแก่ตัว

ทีนี้เพื่อนๆ น่าจะเห็นความแตกต่างเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง นั่นก็คือความหมายของคำที่ถูกใส่ไม่ได้มีความหมายที่เปลี่ยนไปจากเดิม แต่คำ Suffix สามารถเปลี่ยนประเภทคำได้อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถ เปลี่ยนคำกริยากลายเป็นคำนามได้เท่านั้น แต่สามารถเปลี่ยนคำคุณศัพท์หรือ Adj เป็นคำนามได้อีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นชนิดคำประเภทไหน คำ Suffix ก็สามารถเปลี่ยนชนิดคำเหล่านั้นได้เสมอ เราลองไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกัน

Noun to Noun Suffixes เปลี่ยนนามเป็นคำนาม

การเติมคำเหล่านี้หลังคำนาม จะทำให้คำนามยังคงรูปเป็นคำนามเหมือนเดิม เพียงแต่ความหมายจะเปลี่ยนไป

 • -ster บุคคลที่ทำอาชีพใด
 • -eer อย่างหนึ่ง
 • -er ผู้เกี่ยวข้อง, ชาว
 • -hood สถานภาพ
 • -ess สตรีเพศ
 • -ship สถานะ สถานภาพ
 • -dom สถานะ, อาณาจักร
 • -ese สัญชาติ
 • -ist อาชีพ
 • -ism ลัทธิ

Verb to Noun Suffixes เปลี่ยนกริยาเป็นคำนาม

 • -er ผู้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • -ant บุคคล
 • -ee บุคคล
 • -ation สภาพ

Noun/Adjective to Noun/Adjective Suffixes เปลี่ยนคำ N หรือ Adj เป็นคำ N หรือ Adj

 • -ment การกระทำ
 • -al การกระทำ
 • -ing กิจกรรม
 • -age บ่งบอก จำนวนปริมาณ

Adjective to Noun Suffixes เปลี่ยนคำ Adj เป็นคำนาม

 • -ness สภาพ คุณภาพ
 • -ity สภาพ คุณภาพ

Adjective/Noun to Verb Suffixes เปลี่ยนคำ Adj หรือ N เป็นคำกริยา

 • -ify ทำให้
 • -ize ทำให้
 • -en ทำให้

Noun to Adjective Suffixes เปลี่ยนคำนามให้เป็นคำ Adj

 • -ful เต็มไปด้วย
 • -less ปราศจาก
 • -ly มีลักษณะ
 • -like มีลักษณะอย่าง
 • -y เหมือน
 • -Ish เป็นของ
 • -some เป็น
 • -ous แวดล้อมด้วย
 • -ious แวดล้อมด้วย
 • -ical เกี่ยวกับ
 • -al เกี่ยวกับ

เป็นไงบ้างกับคำ Suffix ที่เรานำเสนอ เรามักจะเจอในข้อสอบ TOEIC รวมถึงการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนๆ ลองนำไปเติมใช้ดูนะ

Share
.