ประโยคที่ควรรู้เมื่ออยู่ใน Business Meeting

3364

วันนี้แอดมีประโยคที่สำคัญในการประชุมมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันค่ะ มาดูกันว่าในแต่ละบริบทถ้าหากเราต้องการที่จะขัดจังหวะในที่ประชุม ขอพูดเสริม พูดแทรก หรือต้องการตั้งคำถาม ควรต้องกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร วันนี้แอดมินรวบรวมมาให้แล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันเลย


1) Interrupting [การขัดจังหวะ](Mister/Madam) chairman,may I have a word, please?
= ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตพูดได้มั้ยครับ?

If I may, I think…
= ขออนุญาตนะคะ ฉันคิดว่า…

Excuse me for interrupting.
= ขออภัยที่ขัดจังหวะค่ะ

May I come in here?
= ฉัน/ผมขออนุญาตเข้าไปได้มั้ยครับ


2) Giving opinions [แสดงความเห็น]


I’m positive that…
= ฉันมั่นใจว่า

I (really) feel that…
= ฉันรู้สึก (จริง ๆ) ว่า

In my opinion…
= ในความเห็นของฉัน…

The way I see things…
= วิธีที่ฉันได้สังเกตนั้น…

If you ask me,… I tend to think that…
= หากคุณถามฉัน ฉันมักจะคิดว่า…3) Raise a question for speaker [ตั้งคำถามกับผู้พูด]Are you positive that…?
= คุณแน่ใจนะว่า….?

Do you (really) think that…?
= คุณคิดว่า….(จริง ๆ) หรือ?

(Speaker’s name) can we get your input?
= (ชื่อของผู้พูด) เราสามารถทราบข้อมูลของคุณได้มั้ย?

How do you feel about…?
= คุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับ…

.


4. Commenting on other opinions [แสดงความคิดเห็นต่อความคิดของคนอื่นๆ]


That’s interesting…
= ความคิดของคุณน่าสนใจทีเดียว

I never thought about it that way before.
= ฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นได้มาก่อนเลย

Good point!
= เป็นความคิดที่ดีนะ!

I get your point.
= ฉันเข้าใจความคิดคุณนะ

I see what you mean.
= ฉันเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไร


อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART III + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART V + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART VI + ตัวอย่างการใช้”

Share
.