ทบทวนกันหน่อย Adverb ที่ควรรู้

2625

Adverb ( กริยาวิเศษณ์ ) คือคำที่ใช้ประกอบหรือขยายคำต่อไปนี้เพื่อให้ได้ความหมายชัดเจน สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมีหน้าที่ทั้งหมด ดังนี้

1. ขยายคำกริยา (verb)

.

Prepare the information immediately.
เตรียมข้อมูลให้เราโดยทันที

2. ขยายคำคุณศัพท์ (adjective)

Somkid father is very tall.
คุณพ่อของสมคิดตัวสูงมาก

3. ขยายวิเศษณ์ (adverb)

Somkid walks very fast.
สมคิดเดินเร็วมาก

ทั้งหมดนี้เป็นต้น บางตำรายังแบ่งหน้าที่การใช้ของ Adverb ให้จำง่ายขึ้นโดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. Time Adverb กริยาวิเศษณ์บอกเวลา  ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นเมื่อไหร หรือ เกิดขึ้นหรือยัง” คำกริยาวิเศษณ์อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ Finally (ในที่สุด) , yesterday(เมื่อวาน),  today (วันนี้), tomorrow (พรุ่งนี้) ประมาณที่เราคุ้นชินกันอยู่ เช่น We’re finally in England. ว้าว! ในที่สุดพวกเราได้มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้ว (ความหมายประมาณว่าผู้พูดอยากมาอังกฤษนานแล้ว และสุดท้ายก็ได้มา ซึ่งมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง)

2. Place Adverb กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่  ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นที่ไหน” คำกริยาวิเศษณ์อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่  here (ที่นี่), there (ที่นั่น), nere (ใกล้), far (ไกล), away (ห่าง), เป็นต้น เช่น

 • Please come here. กรุณามาที่นี่
 • Please go outside. กรุณา ไป ข้างนอก
 • Don’t leave children behind.

3. Adverb of manner คือ คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกคุณลักษณะ อธิบายท่าทาง ลักษณะอาการ หรือคำเหล่านี้ fast , well , hard เป็นต้น ส่วนมาก Adverb กลุ่มนี้จะบอกว่า อย่างไร พบได้บ่อยสำหรับการตอบคำถามประเภท How

ตัวอย่างประโยค

 • Jane are beautifully dressed.  เจนแต่งตัวได้สวยงาม (ขยายว่าแต่งตัวเป็นอย่างไร)
 • Somkid speaks slowly.  สมคิดพูดอย่างช้าๆ (ขยายว่าเขาพูดอย่างไร)

4. Frequency Adverb กริยาวิเศษณ์บอกความถี่ห่าง ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน” คำกริยาวิเศษณ์อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่   always (เสมอ), usually (โดยปกติ), often (บ่อยๆ), normally (เป็นปกติ), occasionally (เป็นบางโอกาส)

 • Somkid always runs in the morning. สมคิดวิ่งตอนเช้า เสมอ
 • Jane never walks at home.  เจนไม่เคยเดินกลับบ้านเลย
 • We will exercise monthly. เราจะออกกำลังกายทุกเดือน

5. Degree Adverb and Focusing Adverb กริยาวิเศษณ์บอกระดับ และบอกการเน้นย้ำ ใช้บอกการกระทำว่า “แค่ไหน หรือ ระดับไหน ” คำกริยาวิเศษณ์อยู่ในกลุ่มนี้ จะขยายคำคุณศัพท์ และขยายตัวมันเอง ได้แก่  pretty (ค่อนข้างมาก), a bit (ค่อนข้าง), a lot (มาก), extremely (อย่างมาก), quite (ค่อนข้าง), too (มากไป), terribly (จริงๆ), slightly (ค่อนข้าง), very (มาก) etc..

 • Engnow is very awesome.  อิ๊งนาวนี้เยี่ยมยอดเจ๋งไปเลยจริงๆ
 • It’s pretty hot today. อากาศค่อนข้างร้อนวันนี้
 • She speaks a lot at school.  หล่อนพูดมากที่โรงเรียน

ทบทวนความจำกันไปแล้ว ลองหาแบบทดสอบเรื่อง Adverb ทำเพิ่มเติมจะได้จำได้ขึ้นใจกันนะ

Share
.