ความแตกต่างระหว่าง “by” และ “until”

2622

มีใครเคยสังเกตมั้ยคะว่า ทำไมบางประโยคในภาษาอังกฤษใช้ by และตามด้วยเวลา หรือบางประโยคก็ใช้ until และตามด้วยเวลา และเพื่อนๆ รู้มั้ยว่า สองคำนี้มันให้ความหมายที่แตกต่างกันมาก ใช้แทนกันไม่ได้นะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัย ไปดูกันเลย

.

Write the report until 5 pm.

Write the report by 5 pm.

มาดูความหมายของประโยคข้างบนกันค่ะ

– Write the report until 5 pm.

หมายความว่า เริ่มเขียนรายงานตอนนี้และต่อเนื่องจนกระทั่งถึง 5 โมงเย็น จากนั้นจึงหยุดเขียนโดยไม่คำนึงว่าจะเขียนเสร็จหรือไม่

– Write the report by 5 pm.

หมายความว่า เขียนรายงานให้เสร็จใน 5 เย็นโมงนี้ (ซึ่งงานจะต้องเสร็จ)

I’ll have finished my work by 11.30

I’ll be working until 11.30

มาดูความหมายของประโยคข้างบนกันค่ะ

– I’ll have finished my work by 11.30

= ฉันจะทำงานเสร็จไม่เกินเวลา

(อาจจะทำเสร็จก่อนเวลา 11.30 น. หรือเสร็จเวลา 11.30 น. ก็ได้)

– I’ll be working until 11.30.

= ฉันจะทำงานไปจนถึงเวลา 11.30 น.

(ทำงานไปเรื่อยๆ จนถึงเวลา 11.30 น. ก็จะหยุดทำ)

สรุปง่ายๆ

**ใช้ “by” บอกการกำหนดส่งงาน, ไม่เกินกว่า หรือ ไม่ช้ากว่านี้ (Not late than)

ตัวอย่างเช่น

We have to be at the airport by 7 AM.

= เราต้องไปถึงสนามบินไม่เกินกว่าเวลา 7 โมงเช้า

I sent a gift to Anna today, so she should receive it by Monday.

= ฉันส่งของขวัญไปให้แอนนาแล้ววันนี้ ดังนั้นเธอควรได้รับมันไม่เกินวันจันทร์

**ใช้ “until” บอกเหตุการณ์ได้เกิดต่อเนื่องจนไปถึงเวลาไหน.

ตัวอย่างเช่น

The post office is open until 5 pm.

= ไปรษณีย์เปิดจนกระทั่ง 5 โมงเย็น

I’m going to Florida with friends until Sunday.

= ฉันไปฟลอริด้ากับเพื่อนจนถึงวันอาทิตย์


อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART III + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART V + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART VI + ตัวอย่างการใช้”

Share
.