กลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย “Get” ออก TOEIC บ่อย!

5085


วันนี้เราจะมาเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ขึ้นต้นด้วย “Get” กันค่ะ ซึ่ง Get เป็นกริยาวลี ที่เมื่อไปรวมกับคำอื่นแล้วความหมายจะเปลี่ยนไปค่ะ ในบางคำจะเห็นได้บ่อยๆ ในข้อสอบภาษาอังกฤษอย่าง TOEIC เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

Get lost – ไปให้พ้น, หลงทาง
Get fired – ถูกไล่ออก, ตกงาน
Get a job – หางาน, ได้งาน
Get a life – ใช้ชีวิต, ทำให้ชีวิตมีความสุข
Get home – ถึงบ้าน
Get ready – เตรียมตัว, เตรียมพร้อม
Get started – เริ่ม, เริ่มต้น
Get married – แต่งงาน
Get permission – ได้รับอนุญาต
Get well – ดีขึ้น
Get over – ทำใจ
Get out – ออกไป, ไปให้พ้น
Get up – ตื่นนอน
Get off – ลง (จากรถ เครื่องบิน)
Get along with – เข้ากันได้
Get a promotion – ได้เลื่อนตำแหน่ง
Get a message – ได้รับข้อความ
Get a taxi – เรียกแท็กซี่
Get a phone – ได้รับโทรศัพท์
Get attention – ได้รับความสนใจ

คุณสามารถลองแต่งประโยคจากคำพวกนี้ดูได้นะคะ ตัวอย่างเช่น:

 • She got a phone call from her sister.
  = เธอได้รับโทรศัพท์จากพี่สาว
 • Did you get my message?
  = คุณได้รับข้อความของฉันมั้ย?
 • You need to get your mother’s permission to go.
  = คุณต้องได้รับอนุญาตจากแม่ของคุณก่อน จึงจะไปได้
 • She hasn’t been able to get a job.
  = เธอหางานไม่ได้
 • Anna is trying to get over her ex boyfriend.
  = แอนนาพยายามที่จะทำใจให้ลืมแฟนเก่าของเธอ

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART III + ตัวอย่างการใช้”

.

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART V + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART VI + ตัวอย่างการใช้”

Share
.