วลีที่มีคำว่า “see”

10212


You see => แบบว่า…

Let me see => เดี๋ยวนะ (ขอคิดก่อน)

 You’ll see => คอยดูละกัน

Wait and see => รอดูต่อไป

I don’t see why not => ตกลง  

See how it goes => คอยดูไปก่อน 

See for yourself => ดูเอาเองละกัน

I’ll see what I can do => จะพยายามช่วยนะ


1) You see แบบว่า…

.

=> ใช้เกริ่นในขณะที่กำลังอธิบายอะไรบางอย่าง


2) Let me see เดี๋ยวนะ (ขอคิดก่อน)

=> ใช้เมื่อผู้พูดกำลังคิดอะไรอยู่ หรือกำลังพยายามนึกอะไรอยู่ก่อนที่จะตอบใครสักคน


3) You’ll see คอยดูละกัน

=> ใช้เพื่อบอกว่าให้คอยดูแล้วจะรู้ว่าที่เราพูดมันถูก


4) Wait and see คอยดู รอดูต่อไป

=> รอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเป็นยังไงต่อไป


5) I don’t see why not ตกลง หรือทำไมจะไม่ได้ล่ะ

=> เมื่อมีคนมาขออะไรจากเราแล้วเราตอบตกลง


6) See how it goes / see how things go. คอยดูไปก่อน

=> ใช้พูดเวลาที่เรายังไม่แน่ใจกับผลลัพท์ของบางสิ่งแต่ให้ดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที


7) See for yourself ดูเอาเองละกัน

=> ใช้เพื่อบอกให้ใครไปเช็คดูเองว่าสิ่งที่คนอื่นพูดมันถูกต้อง


8) I’ll see what I can do จะพยายามช่วยนะ

=> เราก็เต็มใจที่จะช่วย แต่ไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้ทั้งหมดมั้ย แต่เราก็จะพยายาม


อ่านต่อ “รวมประโยคปิดการสนทนาภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “มารู้จัก “ประโยคขอความช่วยเหลือ” ในภาษาอังกฤษกัน”

อ่านต่อ  “4 ความหมายที่แตกต่างกันของ “Come along”

Share
.