คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องครัว

2870
oven   /อัฟ’เวิน/    เตาอบ
refrigerator   /รีฟริจ’จะเรเทอะ/   ตู้เย็น
fridge   /ฟริดจ/ ตู้เย็น
washing machine   /วอชด’ชิง มะชีน/ เครื่องซักผ้า
dishwasher   /ดิช’วอชเชอะ/   เครื่องล้างจาน
sink /ซิงค์/ อ่างน้ำ
washing-up liquid   /วอชชิง อัพ ลิคควิด/  
น้ำยาซักผ้าoven cloth   /อัฟเวิน คลอธ/   ตู้อบผ้า
chopping board   /ชอพพิง บอร์ด/ เขียง
tray /เทร/ ถาด
kettle /เคท’เทิล/   กาน้ำ
toaster   /โทส’เทอะ/   เครื่องปิ้งขนมปัง
oven   /อัฟ’เวิน/    เตาอบ
refrigerator   /รีฟริจ’จะเรเทอะ/   ตู้เย็น
fridge   /ฟริดจ/ ตู้เย็น
washing machine   /วอชด’ชิง มะชีน/ เครื่องซักผ้า
dishwasher   /ดิช’วอชเชอะ/   เครื่องล้างจาน
sink /ซิงค์/ อ่างน้ำ
washing-up liquid   /วอชชิง อัพ ลิคควิด/   น้ำยาซักผ้า
oven cloth   /อัฟเวิน คลอธ/   ตู้อบผ้า
Freezer    /ฟรีซ’เซอะ/   ช่องแช่แข็งในตู้เย็น
chopping board   /ชอพพิง บอร์ด/ เขียง

plate /เพลท/ จาน
cup /คัพ/ ถ้วยกาแฟ
bowl /โบล/ ชาม, ถ้วย
knife /ไนฟ/ มีด
fork /ฟอร์ค/ ส้อม
spoon /สพูน/ ช้อน
teaspoon   /ทีสพูน/ ช้อนชา
tablespoon   /เทเบิล สพูน/   ช้อนโต๊ะ
frying pan   /ไฟลอิง แพน/   กระทะ
kettle /เคท’เทิล/   กาน้ำ
toaster   /โทส’เทอะ/   เครื่องปิ้งขนมปัง
jug /จัก/ เหยือกน้ำ
tray /เทร/ ถาด


อ่านต่อ  “คำศัพท์เกี่ยวกับโรงแรม”

.

อ่านต่อ “คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย”

อ่านต่อ “มารู้จัก “ประโยคขอความช่วยเหลือ” ในภาษาอังกฤษกัน”

Share
.