วิธีต่างๆที่ใช้พูดว่า “หนาวมากๆ” ในภาษาอังกฤษ

14071

1. Freezing เย็นจัด


After ​walking through the ​snow, my ​feet were freezing.
= หลังจากเดินผ่านหิมะแล้ว เท้าของฉันก็เย็นจัด

It’s freezing outside, let’s go back home.
= ข้างนอกเย็นมาก กลับบ้านกันดีกว่า

.


2. Chilly เย็น


I ​felt a ​bit chilly so I put on a ​jacket.
= ฉันรู้สึกเย็นเล็กน้อยดังนั้นฉันจึงสวมใส่เสื้อแจ็คเก็ต

In spite of the sunny weather, the air was rather chilly.
= แม้ว่าจะมีแดด อากาศก็ค่อนข้างเย็น

3. Bitter หนาวมาก


Wrap up ​warmly – it’s bitter ​outside.
= สวมเสื้อผ้าหนาๆล่ะ อากาศข้างนอกหนาวมาก

A bitter wind blew from the north-east.
= ลมหนาวพัดจากทางตะวันออกเฉียงเหนือ

4. Frosty เย็นจัด


It was a ​cold and frosty ​morning.
= มันเป็นยามเช้าที่หนาวและเย็นจัด

The frosty air stung my cheeks.
= อากาศที่เย็นจัดกัดแก้มของฉัน

5. Icy เหมือนน้ำแข็ง


She ​opened the ​window and I was ​hit by an icy ​blast of ​air.
= เธอได้เปิดหน้าต่างและฉันก็ประทะกับลมหนาวเหมือนน้ำแข็งเข้าอย่างจัง

He fell into the icy waters of the Moscow River.
= เขาตกลงไปในน้ำที่เย็นเหมือนน้ำแข็งของแม่น้ำมอสโก

6. Wintry คล้ายฤดูหนาว


It ​looks like this wintry ​weather is here to ​stay.
= ดูเหมือนว่าสภาพอากาศที่หนาวนี้จะอยู่ที่นี่

Wintry conditions are making roads hazardous for drivers.
= สภาพอากาศหนาวเย็นทำให้ถนนเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่


อ่านต่อ “Everyday expression คำศัพท์ สำนวนง่ายๆ ที่ใช้ได้ทุกวัน”

อ่านต่อ “รวมวัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ และวิธีการอ่านที่ถูกต้อง”

อ่านต่อ “คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย”

Share
.