ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการ “ลาออก” พร้อมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

124

ใครมีโปรแกรมจะลาออกกันแล้วบ้างครับ วันนี้แอดมืนมีประโยคตัวอย่าง การแจ้งลาออกมาฝากกันครับ

1) I’m resigning at the end of this month. 
= ฉันกำลังจะลาออกสิ้นเดือนนี้ค่ะ

2) I have been resigned.
= ผมลาออกแล้ว

3) I’m going to quit my job next year.
= ผมจะลาออกจากงานของผมเดือนหน้าครับ

4) My friend got laid off last month.
= เพื่อนของฉันโดนปลดออกจากงานเมื่อเดือนที่แล้ว

📄🖋 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการลางาน

การลางาน = leave

ลาป่วย = sick leave

ลากิจ = Personal Leave

โรคภัยไข้เจ็บ , เจ็บป่วย = sickness , illness

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ = accident

อยู่ในช่วงการลา = on leave

อยู่ในช่วงลาพักร้อน = on vacation

หยุดงาน = take day off หรือ take time off

ใบรับรอง หนังสือรับรอง = certificate

สิทธิ์ = entitlement

ล่วงหน้า = in advance หรือ beforehand

โทรลาป่วย = call in sick

การแจ้งเตือน = notification

การกลับไปทำงานหลังจากที่ลา = return to work

ใบลา เรียกว่า leave application form