ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษในการประชุม

6359


เดี๋ยววันนี้เรามาดูคำศัพท์และบทสนทนาในที่ประชุมกันดีกว่า


1. May I welcome you to…..

= ขอต้อนรับคุณเข้าสู่….

.

2. Our purpose in holding this meeting is to….

= เป้าหมายของการประชุมนี้คือ……

3. Let’s move on to the next subject.

= เราไปต่อในหัวข้อถัดไปกันเถอะ

4. The aim of this session is to….

= เป้าหมายของการประชุมวาระนี้คือ…….

5. Let’s start with…..

= เรามาเริ่มกันด้วย……

คำศัพท์ที่เจอบ่อยในที่ประชุม

1. A.G.M. (abbr.) Annual GeneralMeeting คือ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
2. A.O.B. (abbr.) Any Other Business คือ  เรื่องอื่นๆ,วาระอื่นๆ(ใช้ในการประชุม)
3. absent (adj.) ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด,
4. agenda (n.) กำหนดการ
5. apologies (n.) ขออภัย, แก้ตัว,
6. ballot (n.) วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ
7. casting vote (n.) การลงคะแนนตัดสินโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมเนื่องจากแต่ละฝ่ายมีคะแนนเท่ากัน
8. chairman (n.) ประธาน
9. conference (n.) การสัมมนา
10. conference call (n.) การประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์
11. consensus (n.) ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
12. decision (n.) การตัดสินใจ
13. item (n.) ข่าว รายงานข่าว
14. matters arising (n.) เรื่องอื่น ๆ ที่อาจมีผู้เตรียมนำ เข้าประชุมแต่มิได้ระบุไว้ในวาระ
15. minutes (n.) รายงานการประชุม
16. proxy vote (n.) ตัวแทน
17. show of hands (n.) ลงคะแนน
18. unanimous (adj.) เป็นเอกฉันท์
19. videoconference (n.) การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
20. vote (v.) ลงคะแนน


อ่านต่อ “มาแชร์ประสบการณ์ Resignation หรือการลาออกในภาษาอังกฤษ “

อ่านต่อ “10 คำถามยอดฮิตที่คุณต้องเจอแน่นอนในการสัมภาษณ์งาน”

Share
.