คำศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์และโรงพยาบาล

2679

สุขภาพของคุณเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คุณมี เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์และโรงพยาบาลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในสถานการณ์ฉุกเฉิน มาดูกันเลย

1. Doctor (n) /ˈdɒktə/ ➔ หมอ/แพทย์
Ex: A DOCTOR can help you when you’re sick or hurt.
หมอสามารถช่วยคุณในเวลาที่เจ็บป่วยได้

.

2. Nurse (n) /nəːs/ ➔ พยาบาล
Ex: A NURSE is assisting my doctor.
พยาบาลกำลังเป็นลูกมือให้แพทย์ของฉัน

3. Patient (n) /ˈpeɪʃ(ə)nt/ ➔ ผู้ป่วย
Ex: Many PATIENTS in the hospital were more ill than she was
ผู้ป่วยหลายคนในโรงพยาบาลป่วยหนักกว่าเธอคนนั้น

4. Hospital (n) /ˈhɒspɪt(ə)l/ ➔ โรงพยาบาล
Ex: I go to the HOSPITAL when I am sick.
ฉันไปโรงพยาบาลเมื่อฉันป่วย

5. Emergency room (n) /ɪˈməːdʒ(ə)nsi/-/ruːm/ ➔ ห้องฉุกเฉิน
Ex: The child was rushed into the EMERGENCY ROOM after he had a severe allergic reaction to a bee sting. เด็กถูกพาไปยังห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนหลังจากที่เธอได้รับอาการแพ้เหล็กในของผึ้งอย่างรุนแรง

6. Pharmacy (n) /ˈfɑːməsi/ ➔ ร้านขายยา
Ex: You should be able to buy a bandage at the PHARMACY.
คุณน่าจะสามารถซื้อผ้าพันแผลได้ที่ร้านขายยา

7. Allergy (n) /ˈalədʒi/ ➔ ภูมิแพ้
Ex: Your son has an extremely ALLERGY to peanuts.
ลูกชายของคุณแพ้ถั่วอย่างรุนแรง

8. Ambulance (n) /ˈambjʊl(ə)ns/ ➔ รถพยาบาล
Ex: We called the AMBULANCE when Josh stopped breathing.
เราเรียกรถพยาบาลตอนที่จอร์ชหยุดหายใจไปแล้ว

9. Operation (n) /ɒpəˈreɪʃ(ə)n/ ➔ การผ่าตัด
Ex: The operation lasted seven hours, but it was successful.
การผ่าตัดกินเวลา 7 ชั่วโมงแต่มันก็สำเร็จลุล่วง

10. Pain (n) /peɪn/ ➔ ความเจ็บปวด
Ex: We gave your husband some medicine to relieve some of the PAIN.
เราให้ยาบางตัวกับสามีคุณเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด

🚑🏨 คำศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์และโรงพยาบาล

1. Doctor (n) /ˈdɒktə/ ➔ หมอ/แพทย์
2. Nurse (n) /nəːs/ ➔ พยาบาล
3. Patient (n) /ˈpeɪʃ(ə)nt/ ➔ ผู้ป่วย
4. Hospital (n) /ˈhɒspɪt(ə)l/ ➔ โรงพยาบาล
5. Emergency room (n) /ɪˈməːdʒ(ə)nsi/-/ruːm/ ➔ ห้องฉุกเฉิน
6. Pharmacy (n) /ˈfɑːməsi/ ➔ ร้านขายยา
7. Allergy (n) /ˈalədʒi/ ➔ ภูมิแพ้
8. Ambulance (n) /ˈambjʊl(ə)ns/ ➔ รถพยาบาล
9. Operation (n) /ɒpəˈreɪʃ(ə)n/ ➔ การผ่าตัด
10. Pain (n) /peɪn/ ➔ ความเจ็บปวด


อ่านต่อ “คำศัพท์เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า + หลักการใช้คำว่า ill / sick ต่างกันอย่างไร ?”

อ่านต่อ “มารู้จัก “ประโยคขอความช่วยเหลือ” ในภาษาอังกฤษกัน”

อ่านต่อ “กำลังใจมาเต็ม !! 10 ประโยคให้กำลังใจ คนรอบข้างเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน”

Share
.