การใช้ due to และ because

23880

ปกติแล้ว due คำเดียว เป็นคำคุณศัพท์แปลว่า ถึงกำหนดชำระ ที่ค้างชำระ ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก แต่ถ้าเป็น due to แล้วละก็มันจะกลายเป็นคำเชื่อมแปลว่า “เพราะว่า” เอาไว้บอกเหตุผล มีความหมายเหมือนกับ because ค่ะ เช่น

The train was delayed due to the bad weather.
= รถไฟมาช้าเพราะสภาพอากาศไม่ดี

Due to my clumsiness, I tripped over the dog.
= เพราะความซุ่มซ่ามฉันเลยสะดุดสุนัขล้มลง

.

**คำถาม คือ due to กับ because ใช้แทนกันได้มั้ย? ข้อนี้คนไทยมักจะใช้กันผิดอยู่บ่อยๆ ถ้าสังเกตจากประโยคด้านบนคำที่ตามหลัง due to จะเป็นคำนามหรือนามวลี เพราะ to ใน due to เป็นคำบุพบท และคำบุพบทก็จะต้องตามด้วยคำนามเท่านั้นค่ะ

แต่คำว่า because ต้องตามด้วยประโยค ถ้าเราลองใช้ because แทน due to ในประโยคด้านบนจะได้ประโยคที่ว่า

The train was delayed because the weather was bad.
= รถไฟล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี

Because I was clumsy, I tripped over the dog.
= เพราะฉันเงอะงะฉันจึงสะดุดสุนัข

แต่ถ้าเป็น because of ก็สามารถตามด้วย คำนามได้เช่นเดียวกับ due to เช่น

Because of the delay, I nearly missed the meeting.
= เพราะความล่าช้าผมเกือบจะพลาดการประชุม

I don’t like him because of his selfishness.
= ฉันไม่ชอบเขา เพราะความเห็นแก่ตัวของเขา

Anna didn’t go to school yesterday because of a fever.
= แอนนาไม่ได้มาโรงเรียนเมื่อวานนี้เนื่องมาจากการเป็นไข้

Share
.