ซื้อเสื้อผ้า พูดยังไงกับฝรั่งให้รู้เรื่อง

25475


วันนี้นำเสนอด้วยเหตุการณ์ที่เพื่อนๆ อาจจะได้ใช้ในเวลาการซื้อเสื้อผ้าในห้าง หรือ ร้านค้า มาลองดูประโยคที่น่าสนใจกันค่า

Can I try it on? 


(แคน ไอ ไทร อิท ออน) 

.

= ขอลองหน่อยได้ไหมครับ


Could I try it on?

(คูด ไอ ไทร ธิส ออน)

= ขอลองอันนี้หน่อยได้ไหม


Where’s the fitting room?

(แวร์ส เธอะ ฟิททิง รูม)

= ห้องลองเสื้ออยู่ที่ไหน


Do you have a fitting room?

(ดู ยู แฮฟว อะ ฟิททิง รูม)

= มีห้องลองเสื้อผ้าไหม


Do you have this in a size?

(ดู ยู แฮฟว ธิส อิน อะ ไซซ)

= คุณมีแบบนี้/พวกนี้ เบอร์…ไหม


Have you got this in a smaller/larger size?

(แฮฟว ยู กอท ธิส อิน อะ สมอลเลอะ/ลาร์จเจอะ ไซซ)

= คุณมีแบบนี้แต่ไซส์ เล็ก/ใหญ่ กว่านี้ไหม


Does this come in other colors?

(ดาส ธิส คัม อิน อัธเธอะ คัลเลอะส)

= แบบนี้มีสีอื่นๆ ไหม


Do you have this in other sizes?

(ดู ยู แฮฟว ธิส อิน อัธเธอะ ไซซิส)

= แบบนี้มีเบอร์อื่นไหมครับ


Do you have any of these in stock?

(ดู ยู แฮฟว เอนนี ออฟ ธีส อิน สทอค)

= คุณมีแบบนี้ในสต๊อคเหลืออยู่บ้างไหม


What size are you?

(วอท ไซซ อาร์ ยู)

คุณใส่เบอร์อะไร


I take a size…

(ไอ เทค อะ ไซซ…)

ฉันใส่เบอร์…


Do you want to try it on?

(ดู ยู วอนท ทู ไทร อิท ออน)

= คุณต้องการลองใส่ไหม

Does it fit well?

(ดาส อิท ฟิท เวล)

= ใส่พอดีไหม


Is that a good fit?

(อีส แธท อะ กูด ฟิท)

= ใส่พอดีไหม


It’s just right.

(อิทส จัสท ไรท)

= พอดีแล้ว


It doesn’t fit.

(อิท ดัซซึนท ฟิท)

= ไม่พอดี


A little tight.

(อะ ลิทเทิล ไทท)

= คับไปหน่อย


A little loose.

(อะ ลิทเเทิล ลูส)

= หลวมไปหน่อย


It’s much too big.

(อิทส มัช ทู บิก)

= ใหญ่เกินไป


It’s much too small.

(อิทส มัช ทู สมอล)

= เล็กเกินไป


It’s a little too big / small.

(อิทส อะ ลิทเทิล ทู บิก / สมอล)

= ใหญ่/เล็ก เกินไปหน่อย


I’ll take this one.

(ไอล เทค ธิส วัน)

= ผมเอาตัวนี้ครับ


Is this good quality?

(อีส ธิส กูด ควอลิที)

= คุณภาพดีหรือเปล่า


อ่านต่อ “22 คำที่คุณสามารถใช้แสดงความรู้สึกว่า “Beautiful” (สวย)”

อ่านต่อ  “คำศัพท์เกี่ยวกับโรงแรม”

อ่านต่อ “คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย”

Share
.