จะใช้ So and Such ตอนไหนได้บ้าง?2 min read

296

มาลองดูตัวอย่างเหล่านี้กันค่ะ

โดยโครงสร้างปกตินั้นเรามักจะใช้ so+ adjective/adverb อย่างเช่น

.
 • so stupid 
 • so quick
 • so nice 
 • so quickly

ถ้าแบบเต็มประโยคก็อย่างเช่น

 • I didn’t like the book. The story was so stupid.
 • I like John and Joe. They are so nice

.
.
.

เเต่เราจะใช้ such และตามด้วยคำนาม (noun) อย่างเช่น

 • such a story 
 • such people

นอกจากนั้นเรายังใช้ such + adjective +noun อย่างเช่น

 • such a stupid story 
 • such nice people

ถ้าแบบเต็มประโยคก็อย่างเช่น

 • I didn’t like the book. lt was such a stupid story. (ไม่ใช่ a so stupid story)
 • I like John and Joe. They are such nice people. (ไม่ใช่ so nice people)

ส่วนในภาษาพูด เรามักจะพูดว่า such a … (ไม่ใช่ a such) อย่างเช่น

such a big dog (ไม่ใช่ a such big dog)
.
.
.

So and such จะทำให้ความหมายของประโยคนั้นๆฟังมีน้ำหนักมากขึ้น อย่างเช่น

 • It’s a beautiful day, isn’t it? It’s so warm. (=really warm) 
  • ช่างเป็นวันที่ดีจริงๆ มันอบอุ่นเหลือเกิน (เน้นว่าอบอุ่นจริงๆ)
 • It’s difficult to understand him because he talks so quietly.
  • มันยากที่จะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเพราะเขาพูดเบามากๆ (เน้นว่าเบามากจริงๆ)

.
.

เราสามารถใช้ so … that ได้เหมือนกัน อย่างเช่น

 • The book was so good that I couldn’t put it down. 
 • I was so tired that I fell asleep in the armchair.

.
.

ซึ่งโดยปกติเเล้วเรามักจะตัด that ออก อย่างเช่น

 • I was so tired I fell asleep.
 • It was a great holiday. We had such a good time. (= เน้นว่า good time จริงๆ)
 • You always think good things are going to happen. You’re such an optimist.

.
.

นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้ such … that ได้เหมือนกัน อย่างเช่น

 • lt was such a good book that I couldn’t put it down.
 • It was such nice weather that we spent the whole day on the beach.

.
.

แต่ก็เช่นเคยเรามักจะตัด that ออกไป อย่างเช่น

 • It was such nice weather we spent …

.
.
.

นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้ so และ such กับความหมาย ‘like this (แบบนี้/ อย่างนี้/ อย่างเช่น)’ อย่างเช่น

 • Somebody told me the house was built 100 years ago. I didn’t realise it was so old. 
  (= ไม่คิดว่ามันจะเก่าอย่างนี้)
 • I’m tired because I got up at six. I don’t usually get up so early.
 • I expected the weather to be cooler. I’m surprised it is so warm.
 • I didn’t realise it was such an old house.
 • You know it’s not true. How can you say such a thing?

.
.

บางทีเราจะใช้ no such เพื่อเเสดงออกทางอารมณ์หรือความคิด … อย่างเช่น

 • You won’t find the word “blid” in the dictionary. There’s no such word. 
  • คุณไม่มีหาหาคำว่า “blid” เจอในพจนานุกรมหรอ คำนี้ไม่ได้มีอยู่จริงซะหน่อย (มี no such เพื่อเเสดงถึงเจตนาผู้พูดที่ว่า มันไม่มีคำนี้จริงๆ)

.
.
.

ลองเปรียบเทียบตัวอย่างเหล่านี้ดู

so long 

 • I haven’t seen her for so long. I’ve forgotten what she looks like.

so far 

 • I didn’t know it was so far.

so much, so many

 • I’m sorry I’m late – there was so much traffic.

such a long time

 • I haven’t seen her for such a long time.(not so long time)

such a long way

 •  I didn’t know it was such a long way.
Share
.