แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 30 ข้อ วัดความรู้ทั้ง 3 ด้านที่สำคัญในภาษาอังกฤษ
– ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 ข้อ
– ด้านแกรมม่าในภาษาอังกฤษ 10 ข้อ
– ด้านประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ 10 ข้อ
วิธีการทำข้อสอบ 
– คลิกเลือกตัวเลือกที่มีให้ในแต่ละข้อ
– ผู้สอบไม่สามารถย้อนกลับมาทำข้อสอบก่อนหน้าได้
– มีเวลา 40 นาทีในการทำข้อสอบชุดนี้
ผลสอบ
– ผลคะแนนจะแสดงเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว
– ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบภาษาอังกฤษจะถูกส่งให้ทาง SMS ใน 48 ชั่วโมงหลังทำข้อสอบ
– สามารถขอข้อมูลผลสอบโดยละเอียดได้ ทาง we@engnow.in.th ฟรี !
เฉลย
– เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้เฉลย เนื่องจากข้อสอบชุดนี้นำไปใช้ในการวัดระดับภาษาอังกฤษในหลายสถาบัน และหลายองค์กร แต่หากมีคำถาม สามารถติดต่อเพื่อขอดูคำตอบได้ที่ we@engnow.in.th ฟรี !

 

.

หากต้องการความช่วยเหลือใดๆ ติดต่อ we@engnow.in.th จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง

 

 

Share
.