คำกริยามักใช้ผิด End vs Finish1 min read

1367


วันนี้เรามาดูคำกริยาที่ใช้ผิดกันบ่อยระหว่าง End และ Finish ซึ่งในภาษาไทยจะแปล “end” และ “finish” เพื่อใช้บอกว่า หยุด เสร็จ และ จบ เดี๋ยววันนี้เรามาดูความต่างค่ะ ว่ามันแตกต่างกันยังไง


ถูก : He finished his meal in just three minutes.
ผิด : He ended his meal in just three minutes.เราใช้คำกริยา “finish” เพื่อบอกว่าเราทำบางอย่างสำเร็จแล้ว โดยจะเน้นถึงการหยุดการภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่าง :
Her brother finished last in the race.
= พี่ชายของเขาถึงเส้นชัยเป็นที่สุดท้ายในการแข่งรถ

เราใช้คำกริยา “end” เพื่อบอกว่าหยุดทำสิ่งที่มีความสำคัญและมีข้อสรุปหรือรูปร่างที่ชัดเจน

ตัวอย่าง:
World War I ended in 1918.
= สงครามโลกได้สิ้นสุดแล้วเมื่อปี ค.ศ.1918

ถ้าใครเข้าใจแล้ว เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันดูค่า
1.I’ve ___ my dinner.
2.I’ll ___ this book.
3.When do you ___ class?

The answer: เฉลยคำตอบ
1. finished
2. finish
3. finish


อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART III + ตัวอย่างการใช้”

.

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART II + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART I + ตัวอย่างการใช้”

Share
.