Phrasal Verb ออกบ่อยในข้อสอบ1 min read

2726


ไม่ว่าจะในข้อสอบ หรือในภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน เรามักจะใช้หรือมักจะได้ยิน Phrasal Verb หรือ “คำกริยาวลี” เสมอ อย่างไรก็ตามมันมีคำกริยาวลีทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน อย่างแรกคือแบบ “2-word verbs” คือ verb + a particle และอีกอย่างนึงคือ adverb or preposition


ตัวอย่างของกริยาวลี

.

Take off : แปลว่าถอดออก หรือ บินขึ้น 

 • The plane has just taken off.
  เครื่องบินกำลังออกจากสนามบิน หรือกำลังบินขึ้นนั่นแหละ
 • Feel free to take off your jacket.
  คุณสามารถถอดเสื้อคลุมออกได้ตามสบายเลยนะ


จะสังเกตเห็นได้ว่าคำกริยานั้น จากความหมายดั้งเดิมมันถูกเปลี่ยนความหมายด้วย preposition ที่ตามหลัง บางทีกริยาวลีก็มีความหมายตรงตัว แต่บางทีมันก็มีความหมายแบบแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถคาดเดาความหมายได้เลย ถ้าอย่างความหมายที่มันตรงตัวก็อย่างเช่น

 • Stand up = ยืนขึ้น
 • go away = ไปไกลๆ
 • get in = เข้ามา 
 • get out = ออกไป 
 • climb up = ปีนขึ้น


แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีกริยาวลีหลายคำที่มีความหมายไม่ตรงตัวเอาซะเลย ตัวอย่างเช่น 

 • Turn down = ปฏิเสธ   
 • leave out = ละเว้น    
 • go on = ดำเนินการต่อ    
 • set up = ก่อตั้ง ติดตั้ง 
 • Go off = ระเบิด
 • give up = ละทิ้ง ยอมแพ้ 
 • work out = คำนวณ
 • make up = ชดเชย 


ถ้าอย่างนั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่าคำกริยาวลีหรือ phrasal verb ที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยมันมีอะไรบ้าง

 • Call in : สายโทรเข้า 
 • Call on : มองหาความช่วยเหลือ 
 • Call out : ตะโกน 
 • Drop off : ออกจากยานพาหนะ 
 • Drop out : ออกจากโรงเรียนก่อนกำหนด 
 • Draw up : วางแผน, มาถึง 
 • Fall behind : ช้ากว่าคนอื่น 
 • Fall through : ไม่เกิดขึ้น 
 • Fill in/out : เติมรายละเอียด 
 • Get along / on with : มีความสัมพันธ์อย่างดีใครบางคน
 • Get around : เดินทาง, โยกย้าย 
 • Get into : เข้าสู่ 
 • Get off : ลง(จากยานพาหนะ), ออกจาก 
 • Get on : ขึ้น (ยานพาหนะ)
 • Get rid of : กำจัด 
 • Get through : รอดชีวิต 
 • Get to : มาถึง 
 • Get up : ขึ้น, ตื่นขึ้น, ลุกขึ้น 
 • Give in : ยอมแพ้ 
 • Give up : ยอมแพ้, ละทิ้ง 
 • Go out : ออกไปข้างนอก 
 • Go over : ทบทวนรายละเอียด 
 • Go up : เพิ่มขึ้น 
 • Have under the belt : บรรลุ, ลุล่วง 
 • Keep up with : ดำเนินการต่อ 
 • Leave behind : ลืมอะไรบางอย่างหลังจากที่คุณออกจากสถานที่นั้นๆ
 • Leave out : ละเว้น 
 • Lock in : กันไม่ให้ออกไปข้างนอก 
 • Lock out : ติดอยู่ข้างนอก 
 • Lock up : คุมขัง, ดูแล 
 • Look at : ดู 
 • Look for : มองหา, หาอะไรบางอย่าง 
 • Look forward to : ตั้งหน้าตั้งตารอ, รออย่างมีความคาดหวัง 
 • Look in : ตรวจสอบ, เข้าไป 
 • Look into : ตรวจสอบ 
 • Look out : ระมัดระวัง 
 • Pass along : แบ่งปัน 
 • Pass by : ตกหล่นเรื่องข้อมูล 
 • Pass through : ผ่านไปยังเร็วๆ 
 • Put off : เลื่อน
 • Settle down : คงที่, ใจเย็น 
 • Sign up : ลงทะเบียน 
 • Slow up / down : ย้าย, ไปอย่างช้าๆ 
 • Take in : เข้าใจ
 • Take off : ออก, ออกจาก, บินขึ้น 
 • Take out : นำออกมา 
 • Take over : เข้าควบคุม 
 • Take to : ปรับตัวเข้าหา 
 • Take up : เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
 • Turn down : ปฏิเสธ 
 • Set off : ออกจาก 
 • Write off : กำจัด, เข้าสู่การสูญเสีย
 • Write out : เขียนข้อมูลอย่างชัดเจนและละเอียด

Share
.