รวบคำศัพท์ ก.พ. ที่ออกสอบบ่อยมากๆ3 min read

1499


คำศัพท์ / ประเภทคำ / คำแปล

 1. ability / noun / ความสามารถ

 2. abnormal / adjective / ผิดปกติ

 3. abolish / verb / ล้มเลิก

 4. absence / noun / การขาด, การไม่มีอยู่

 5. accept / verb / ยอมรับ

 6. acceptable / adjective / ที่น่าพอใจ, ที่ยอมรับได้

 7. accommodation / noun / ที่พัก

 8. accordance / noun / ความสอดคล้อง

 9. according to / preposition / ตามที่

 10. account / noun / บัญชี

 11. acid / adjective, noun / มีรสเผ็ดร้อน, มีคุณสมบัติเป็นกรด, กรด

 12. adapt / verb / ปรับ, ทำให้กลมกลืน

 13. addition / noun / การบวก, สิ่งที่เพิ่มมา

 14. adhere / verb / ติด, ยึดมั่น

 15. administration / noun / การบริหาร

 16. admire / verb / ชื่นชม, ยกย่อง

 17. admittance / noun / การอนุญาตให้เข้าไปได้

 18. adopt / verb / รับเลี้ยงเป็นลูก, นำมาใช้

 19. advanced / adjective / ที่อยู่นำหน้า, ชั้นสูง

 20. advantage / noun / ข้อได้เปรียบ, ผลประโยชน์

 21. advertise / verb / ลงโฆษณา

 22. background / noun / ฉากหลัง, ภูมิหลัง

 23. backwards / adverb / ไปทางข้างหลัง

 24. baggage / noun / กระเป๋าเดินทาง

 25. bandage / noun / ผ้าพันแผล

 26. barely / adverb / เกือบไม่พอ

 27. basically / adverb / โดยพื้นฐาน

 28. basis / noun / รากฐาน

 29. battle / verb, noun / สู้รบ, การสู้รบ

 30. beak / noun / จะงอยปากนก

 31. beam / verb, noun / ยิ้มกว้าง, คาน, ลำแสง, ส่วนที่กว้างที่สุดของเรือ

   
 32. beard / noun / เครา

 33. beat / verb, noun / ตี, เอาชนะ, จังหวะ

 34. beginning / noun / จุดเริ่มต้น

 35. cabinet / noun / คณะรัฐมนตรี, ตู้วางของ

 36. calculate / verb / คำนวณ

 37. calculator / noun / เครื่องคิดเลข

 38. call off phrasal / verb / ยกเลิก

 39. calmly / adverb / อย่างสงบ

 40. campaign / noun / การรณรงค์

 41. cancer / noun / มะเร็ง

 42. candidate / noun / ผู้สมัคร

 43. cap / noun / หมวก, ฝาครอบ

 44. capable / adjective / ที่สามารถทำได้

 45. capacity / noun / ความสามารถ, ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้

 46. damage / noun / ความเสียหาย, ค่าเสียหาย

 47. daring / adjective, noun / กล้าหาญ, ความกล้าหาญ

 48. debt / noun / หนี้สิน

 49. decade / noun / ทศวรรษ

 50. decay / verb, noun / เสื่อมลง, การผุพัง

 51. deceit / noun / การหลอกลวง

 52. deceive / verb / หลอกลวง

 53. decent / adjective / เหมาะสม, มีเกียรติ

 54. decimal / noun / เลขทศนิยม

 55. declare / verb / ประกาศ, ยืนยันโดยการแสดงหลักฐาน

 56. decorate / verb / ตกแต่ง, ติดเหรียญกล้าหาญ

 57. defeat / verb, noun / เอาชนะ, ความพ่ายแพ้

 58. each / adjective / แต่ละ

 59. eager / adjective / กระหาย, ร้อนรน, กระตือรือร้น, ทะเยอทะยาน

 60. eastern / adjective / ทางทิศตะวันออกหรือภาคตะวันออก

 61. economics / noun / วิชาเศรษฐศาสตร์

 62. economy / noun / เศรษฐกิจ

 63. edge / noun / ขอบ, ส่วนที่มีคม

 64. editor / noun / ผู้เรียบเรียง, บรรณาธิการ

 65. educate / verb / เรียน, ศึกษา

 66. effect / noun / ผลกระทบ

 67. effective / adjective / มีประสิทธิภาพ, ให้ผลดี

 68. effort / noun / ความพยายามอย่างมาก, ผลจากความพยายาม

 69. either / adjective, adverb / อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง, เช่นกัน

 70. elastic / adjective, noun / ที่ยืดหยุ่น,ที่เปลี่ยนรูปได้, ยางยืด

 71. facility / noun / สิ่งอำนวยความสะดวก

 72. factor / noun / ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพล

 73. failure / noun / ความล้มเหลว

 74. faint / adjective, verb / จาง, เป็นลม

 75. fair / adjective / ที่มีสีอ่อน, ยุติธรรม, ปานกลาง, สวยงาม

 76. faith / noun / ความเชื่อ, ศรัทธา

 77. faithful / adjective / ที่จงรักภักดี, ที่เที่ยงตรง

 78. false / adjective / เท็จ, ปลอม

 79. fame / noun / ชื่อเสียง

 80. familiar / adjective / ที่รู้จัก, ที่สนิทสนม

 81. fancy / adjective, verb, noun / หรูหรา, ชอบ, จินตนาการ

 82. garment / noun / เสื้อผ้า

 83. gather / verb / ชุมนุม, สะสม

 84. generous / adjective / โอบอ้อมอารี, มีเมตตา

 85. gentle / adjective / อ่อนโยน, ค่อยๆ

 86. global / adjective / โดยรวม, ทั่วโลก

 87. glory / noun / ความรุ่งเรือง

 88. glove / noun / ถุงมือ

 89. goods / noun / สินค้า

 90. govern / verb / ปกครอง

 91. government / noun / รัฐบาล

 92. graceful / adjective / สง่างาม

 93. gradual / adjective / ซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ

 94. grain / noun / เมล็ดธัญพืช

 95. habit / noun / นิสัย, กิจวัตร, เสื้อผ้า

 96. habitual / adjective / ที่เป็นนิสัย, ที่เป็นประจำ

 97. hairy / adjective / ซึ่งขนดก

 98. hammer / noun / ฆ้อน

 99. handle / verb, noun / จัดการ, ที่จับ

 100. harden / verb / ทำให้แข็ง

 101. hardly / adverb / แทบจะไม่

 102. hardship / noun / ความทุกข์ยาก

 103. harmful / adjective / ซึ่งให้โทษ, ซึ่งเป็นอันตราย

 104. harmless / adjective / ซึ่งไม่เป็นอันตราย

 105. icy / adjective / ซึ่งหนาวจัด, ซึ่งเย็นชา

 106. imaginary / adjective / ซึ่งอยู่ในจินตนาการ, ซึ่งสมมุติขึ้น

 107. imagine / verb / จินตนาการ

 108. immediate / adjective / ทันทีทันใด

 109. impress / verb / ทำให้ประทับใจ

 110. impressive / adjective / ซึ่งน่าประทับใจ

 111. improve / verb / ดีขึ้น, พัฒนา

 112. improvement / noun / การทำให้ดีขึ้น

 113. jaw / noun / ขากรรไกร

 114. jealousy / noun / ความริษยา

 115. jewel / noun / เพชรพลอย, อัญมณี

 116. joint / noun / ข้อต่อ, รอยต่อ

 117. journey / verb, noun / เดินทาง, การเดินทาง

 118. judgment / noun / คำพิพากษา

 119. jury / noun / คณะลูกขุน

 120. justice / noun / ความยุติธรรม, ความถูกต้อง

 121. keen / adjective / กระตือรือร้น

 122. keep on / phrasal verb / ทำต่อไป

 123. kilometer / noun / กิโลเมตร

 124. kingdom / noun / ราชอาณาจักร

 125. kneel / verb / คุกเข่า

 126. knot / verb, noun / ผูกเงื่อน, ปม, ตาไม้

 127. knowledge / noun / ความรู้

 128. labor / noun / แรงงาน

 129. lack / verb, noun / ขาด, การขาดแคลน

 130. ladder / noun / บันได

 131. lake / noun / ทะเลสาบ

 132. lamb / noun / ลูกแกะ, เนื้อแกะ

 133. landscape / noun / ภูมิประเทศ, ทิวทัศน์

 134. late / adverb, adjective / สาย, ดึก

 135. lately / adverb / เมื่อเร็วๆนี้, เมื่อไม่นานมานี้

 136. latter / adjective / ส่วนหลัง

 137. machinery / noun / เครื่องจักร

 138. magician / noun / นักมายากล

 139. manage / verb / จัดการ, บริหาร

 140. manner / noun / มารยาท

 141. Manufacture / verb / ผลิตด้วยเครื่องจักร

 142. manufacturer / noun / ผู้ผลิต

 143. marriage / noun / การแต่งงาน

 144. master / noun / เจ้านาย

 145. mat / noun / เสื่อ

 146. match / verb / เข้าคู่กับ, ไม้ขีดไฟ, การแข่งขัน

 147. namely / adverb / กล่าวคือ

 148. narrow / adjective, verb / แคบ, ทำให้แคบลง

 149. nasty / adjective / เหม็น, ชั่วร้าย

 150. nation / noun / ชาติ

 151. naval / adjective / เกี่ยวกับกองทัพเรือ

 152. navy / noun / กองทัพเรือ, สีน้ำเงินเข้ม

 153. nearly / adverb / เกือบ

 154. neat / adjective / เรียบร้อย

 155. necessary / adjective / ที่จำเป็น

 156. obedience / noun / การเชื่อฟัง

 157. obedient / adjective / ที่เชื่อฟัง

 158. obey / verb / เชื่อฟัง

 159. objective / adjective, noun / ที่ไม่ลำเอียง, เป้าหมาย

 160. obtain / verb / ได้รับ

 161. obviously / adverb / อย่างชัดเจน

 162. occasion / noun / โอกาส

 163. odd / adjective / เลขคี่, แปลก

 164. offend / verb / ทำให้โกรธ

 165. painful / adjective / ที่เจ็บปวด

 166. palace / noun / พระราชวัง

 167. pale / adjective / ซีด

 168. panel / noun / แผ่นสีเหลี่ยมที่ทำเป็นกำแพงหรือประตู

 169. parallel / adjective, noun / ที่ขนานกัน, เส้นขนาน

 170. parcel / noun / พัสดุ

 171. parliament / noun / รัฐสภา

 172. particular / adjective / โดยเฉพาะ, ซึ่งไม่ธรรมดา

 173. partly / adverb / บางส่วน

 174. qualification / noun / คุณสมบัติ

 175. qualified / adjective / ที่มีคุณสมบัติ

 176. quality / noun / คุณภาพ

 177. quantity / noun / ปริมาณ

 178. quarrel / verb, noun / โต้เถียง, การทะเลาะ

 179. quarter / noun / หนึ่งในสี่ส่วน

 180. race / verb, noun / แข่งขันทางความเร็ว, การแข่งขัน

 181. railway / noun / รางรถไฟ

 182. raise / verb / ทำให้เพิ่มขึ้น, ยกขึ้น, เลี้ยงดู

 183. range / noun / ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรที่น้อยที่สุดกับมากที่สุด

 184. rapid / adjective / รวดเร็ว

 185. rare / adjective / ซึ่งหายาก, ซึ่งไม่สุกมาก (เนื้อ)

 186. rarely / adverb / นาน ๆ ครั้ง

 187. rather / adverb / ค่อนข้าง

 188. sack / noun / กระสอบ

 189. safety / noun / ความปลอดภัย

 190. sail / verb / แล่นเรือ

 191. sailor / noun / กะลาสี

 192. salty / adjective / เค็ม

 193. satisfy / verb / ทำให้พอใจ

 194. scale / noun / มาตราส่วนใช้ในการวัดหรือชั่ง, ระดับ, ชั้น

 195. scatter / verb / กระจัดกระจาย, เกลื่อนกลาด

 196. tackle / verb / จัดการแก้ปัญหา, จับกุม

 197. tailor / noun / ช่างตัดเสื้อ

 198. temper / noun / อารมณ์, อารมณ์โกรธ

 199. temperature / noun / อุณหภูมิ, ระดับความร้อน

 200. temporary / adjective / ชั่วคราว

 201. tend / verb / โน้มเอียง

 202. tendency / noun / แนวโน้ม

 203. tender / adjective / อ่อนนุ่ม

 204. ultimately / adverb / ท้ายที่สุด

 205. ultimately / adverb / ท้ายที่สุด

 206. unable / adjective / ซึ่งไม่สามารถ

 207. uncertain / adjective / ที่ไม่แน่นอน

 208. unconscious / adjective, noun / ซึ่งไม่ได้สติ, จิตใต้สำนึก

 209. underground / adjective, adverb / ที่อยู่ใต้ดิน

 210. underneath / adverb, preposition / ภายใต้, ด้านล่าง

 211. understanding / adjective, noun / ซึ่งเข้าอกเข้าใจ, ความเข้าใจ

 212. underwater / adjective / ซึ่งอยู่ใต้น้ำ

 213. valid / adjective / ซึ่งมีเหตุผล, ถูกต้องตามกฎหมาย

 214. valley / noun / หุบเขา

 215. valuable / adjective / ที่มีคุณค่า

 216. value / verb, noun / ประเมินค่า, ซึ่งมีมูลค่า, มูลค่า, ราคา

 217. variation / noun / ความแตกต่าง, การเปลี่ยนแปลง

 218. variety / noun / ความหลากหลาย

 219. various / adjective / หลากหลาย

 220. wage / noun / ค่าจ้าง

 221. waist / noun / เอว

 222. waiter / noun / บริกร, พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหาร

 223. wallet / noun / กระเป๋าขนาดเล็กที่ทำจากหนังหรือพลาสติก

 224. wander / verb, noun / เดินไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน

 225. warmth / noun / ความอบอุ่น

 226. warn / verb / เตือน

 227. warning / noun / คำเตือน

 228. waste / verb, noun / ใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์, ขยะ

 229. watchful / adjective / ซึ่งเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง

 230. yard / noun / สนาม, หลา (หน่วยวัด)

 231. yawn / verb, noun / หาว, การหาว

 232. yearly / adjective, adverb / ประจำปี, ปีละครั้ง

 233. yesterday / noun / เมื่อวาน

 234. yet / adverb, conjunction / ตราบจนกระทั่งบัดนี้, ยัง, ถึงอย่างนั้น

 235. youth / noun / ความหนุ่มสาว, วัยหนุ่มสาว

 236. zero / noun / เลขศูนย์

 237. zone / noun / พื้นที่, เขต
Share
.