Collective nouns หรือ สมุหนามในภาษาอังกฤษ1 min read

975
collective nouns

ในภาษาอังกฤษก็มีสมุหนามหรือคำนามรวมกลุ่ม ที่มีความหมายถึงกลุ่มของสิ่งของ กลุ่มของสัตว์ และกลุ่มของคน ซึ่งมีค่อนข้างหลากหลายคำ ผิดกับภาษาไทยที่ใช้เพียงไม่กี่คำ ซึ่งเวลาแปลเป็นไทยเราก็จะเข้าใจได้ว่าแปลว่า กลุ่ม, ฝูง, ชุด… แต่ในภาษาอังกฤษคำเหล่านี้จะมีค่อนข้างมาก แต่ในการใช้จริงคำที่ถูกใช้บ่อย ๆ มีไม่กี่คำ

หลาย ๆ คนคงคิดว่าคำนามเหล่านี้เป็นเพียงคำศัพท์เท่านั้นหรือเปล่า เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือไม่ ครูณิชาขอตอบตรงนี้เลยว่า “เกี่ยวค่ะ” เพราะคำนามรวมกลุ่มถูกนำไปใช้ออกข้อสอบแนว ๆ Error Identification ค่อนข้างเยอะ ในโจทย์ประเภท S/V agreement (ความสอดคล้องของประธานและกริยา) ซึ่งความสอดคล้องของประธานกริยานี้จะพบในโครงสร้างประโยค Present simple tense หรือ Past tense ในประโยคที่ใช้ verb to be ค่ะ รวมถึงการพิจารณาเลือก Pronouns ให้ถูกต้องตามเนื้อความด้วยค่ะ

.

ตัวอย่างเช่น

The shoal was swimming north. (shoal = ฝูงปลา)
The shoal were darting through the water.
จะสังเกตได้ว่าประโยคแรกใช้ was เพราะรวม the shoal เป็นกลุ่ม ๆ หนึ่ง (เอกพจน์)
ส่วนประโยคที่สองใช้ were เพราะแยก the shoal ปลาทั้งฝูง แต่แยกเป็นแต่ละตัวต่างก็ทำเช่นนั้น (เป็นพหูพจน์)

(to dart = พุ่งไปอย่างรวดเร็ว/เปลี่ยนทิศทางไปอย่างรวดเร็ว)

อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ

She swore at the audience and they began to boo her.
หล่อนสบถใส่ผู้ชมและพวกเขาเริ่มที่จะส่งเสียงขับไล่เธอ

(to boo = การส่งเสียงเมื่อไม่ชอบผู้ที่แสดงอยู่บนเวที เชิงขับไล่ ไม่ชอบ)

ในประโยคนี้จะเห็นได้ว่ามีการเลือกใช้ they ในเป็นสรรพนามแทน the audience ในการสื่อว่าต่างคนต่างก็กระทำเช่นนั้น (หรือหลาย ๆ คนในกลุ่มผู้ชมต่างก็ทำเช่นนั้น)

จะเห็นได้ว่าการใช้คำนามพวกนี้ (คำที่หมายถึงกลุ่มต่าง ๆ) จะต้องมีการพิจารณาเป็นบริบทไปว่ามีการใช้เป็นรูปพหูพจน์ หรือเอกพจน์ ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกใช้กริยา รวมถึงสรรพนามด้วย

Collective nouns ที่พบบ่อย

flock ฝูง (ใช้กับแพะ แกะ นก)
band วง (ดนตรี)
board คณะ (ใช้กับรัฐบาล/ผู้บริหาร)
team ทีม
group กลุ่ม
committee คณะ (กรรมการ)
gang แก๊ง (ใช้กับคน — มักเป็นคนที่สร้างปัญหา)
crowd ฝูงชน
bouquet ช่อ (ดอกไม้)
fleet คณะ (ใช้กับเรือ)
pair คู่
member สมาชิก
herd ฝูง (ใช้ได้กับสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงทั่ว ๆ ไป เช่น กวาง ช้าง วัว)
school/shoal ฝูง (ปลา)

โดยทั่วไปคำว่า member ที่แปลว่าสมาชิกอาจใช้คู่กับคำอื่น ๆ ได้ (collective nouns ถ้าใช้คู่กับคำอื่น ๆ เราจะเชื่อมด้วย of)

ตัวอย่างเช่น a member of audience หรือ a member of the band เป็นต้น ตัวอย่างนี้เราจะใช้กริยาให้สอดคล้องกับ คำที่อยู่หน้า of ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น

A member of football team is ready to play.

The members of the audience aren’t happy.

เป็นต้น

นอกจากคำที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่ใช้รวมกลุ่มก้อนของสิ่งของบางอย่างได้ อาจจะเป็นภาชนะ บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมีกฎการจำง่าย ๆ ว่าถ้ามี …(n)… of ….. เราจะใช้กริยา หรือสรรพนาม it/they ตามคำนามหน้า of ค่ะ

พบกันใหม่บทความหน้านะคะ

ครูณิชา@Engnow.in.th 😊

Share
.