“ยินดีที่ได้ช่วยเหลือ” พูดได้หลายแบบนะ1 min read

1518

เมื่อเพื่อนๆ ไปช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะทางใดแล้วอีกฝ่ายกล่าวขอบคุณหรือซึ้งในความช่วยเหลือของเราแล้ว เราอาจจะกล่าวประโยคยินดีที่ได้ช่วยเหลือ เพื่อเป็นการแสดงออกให้อีกฝ่านเห็นว่าเรามีความยินดี และไม่ได้ติดใจหรือคิดอย่างอื่น จะมีประโยคอะไรที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้าง มาดูกันเลย

You‘re welcome    ด้วยความยินดี 

.

My pleasure.  ด้วยความยินดี    

You got it. จัดให้เลย     

Don’t mention it. ไม่เป็นไร ไม่ต้องไปพูดถึงหรอก

No worries.  ไม่เป็นไร ไม่ต้องกังวลหรอก

Not a problem. ไม่มีปัญหาจ้า

It was nothing. ไม่เป็นไร เรื่องจิ๊บจ๊อย

I’m happy to help. ดีใจที่ได้ช่วยนะ

Not at all. ไม่เป็นไรเลย

Sure. แน่นอน ได้อยู่แล้ว

Anytime. ได้เสมอ

สำหรับประโยคที่ใช้กันบ่อยในการเขียนจดหมายหรืออีเมล์ก็สามารถใช้  “The pleasure was mine”

ตัวอย่างการใช้งาน

My pleasure is exchanging conversations with the great master. รู้สึกปิติเป็นที่ยิ่ง ที่ได้สนทนากับท่านอาจารย์

For you, anytime. สำหรับเธอ ได้ทุกเมื่อ

I’ll go out with you anytime. ถ้าไม่มีอะไรฉันก็ไปกับเธอได้เสมอ

Share
.