หลักการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ( A – Z ) ในภาษาอังกฤษ1 min read

1371

เพื่อนๆ คุ้นชินกับการแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันอยู่แล้ว รวมถึงน่าจะเข้าใจในเรื่องของการใช้ตัวพิมพ์ ตัวพิมพ์เล็กกันมาบ้าง หลักๆ มักจะอยู่ตัวแรกของประโยค แล้วนอกจากนี้ล่ะ…ตัวพิมพ์ใหญ่สามารถไปอยู่ที่ไหนของประโยคได้บ้าง มาทำความเข้าใจหลักการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษกันหน่อย แล้วจะได้นำเอาไปใช้ในการเขียนให้ถูกต้องสวยงาม น่าประทับใจ

คำแรกของประโยค

.

เมื่อขึ้นต้นประโยคในภาษาอังกฤษ คำแรกที่ขึ้นต้น ต้องเป็นตัวอักษรตัวใหญ่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นประโยคปฏิเสธหรือบอกเล่า เช่น

How do you do?  (สบายดีไหมคะ)

สรรพนาม “I” และชื่อคน

สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัวเราคือ “I” ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประโยคก็ต้องเป็นตัวใหญ่เสมอ ทั้งนี้ชื่อคนก็เช่นกัน ที่อักษรตัวแรกของชื่อหรือนามสกุลของเขา ต้องเป็นตัวอักษรตัวใหญ่เช่นกัน เช่น

How do I live without you?  (ฉันจะอยู่อย่างไรหากปราศจากเธอ)

ชื่อสถานที่เฉพาะ

I was born in Bangkok. (ฉันเกิดที่กรุงเทพฯ)

เดือน วัน วันเทศกาลต่างๆ

วันในสัปดาห์ทั้งเจ็ดวัน และเดือนทั้งสิบสองเดือน รวมถึงวันเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ เช่น

She arrived on Sunday. (เธอมาถึงเมื่อวันอาทิตย์)

ตำแหน่งของบุคคล

ตำแหน่งต่าง ๆ ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งทางหน้าที่การงาน หรือการศึกษาต้องขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ เช่น

He is Captain Smith. (เขาคือกัปตันสมิธ)

ชื่อหนังสือ บทความและภาพยนตร์ เช่น

Harry Potter was written by J.K. Rowling. 

(หนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ เขียนขึ้นโดย เจ. เค. โรลลิ่ง)

Share
.