ไขข้อสงสัย CONTRACTION คืออะไร1 min read

486


จริงๆเเล้วเราเห็นและออกเสียง Contraction ในภาษาอังกฤษกันเยอะเเละบ่อยมากนะ แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยล่ะคือ Contraction ซึ่งมันก็คือ การออกเสียงหรือการเขียนคำกริยาในภาษาอังกฤษ ที่มีเครื่องหมาย ‘(apostrophe) เพื่อลดรูปคำนั้นๆ อย่างเช่น คำว่า “did not” ก็มีการใช้ Contraction เป็น “didn’t” ซึ่งการออกเสียงนั้นก็จะออกเเตกต่างกันไปด้วย
.
.
.
.
.

อย่างไรก็ตาม การออกเสียงเเละการเขียนในรูปแบบนี้นั้นจะใช้ในระดับภาษาที่ “infomal” ก็คือไม่ทางการ นั่นหมายความว่าถ้าจะใช้ในภาษาเขียนหรือใช้ในภาษาทางการก็ควรลีกเลี่ยงการใช้ Contraction ที่นี่มาดูตัวอย่างกันชัดๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

.
 • I would / I had = I’d
 • I will = I’ll 
 • I have = I’ve
 • I am = I’m 
 • she had / she would = she’d
 • she + will = she’ll 
 • they + will = they’ll
 • they + are = they’re
 • they + have = they’ve 
 • we + had / we + would = we’d
 • we + will = we’ll
 • we + are = we’re 
 • we + have = we’ve
 • it + will = it’ll
 • it + is = it’s 
 • that + is = that’s 
 • there + is = there’s 
 • where + is = where’s
 • let + us = let’s
 • can + not = can’t 
 • could + not = couldn’t
 • did + not = didn’t 
 • does + not = doesn’t
 • do + not = don’t 
 • had + not = hadn’t 
 • has + not = hasn’t
 • is + not = isn’t 
 • should + not = shouldn’t
 • was + not = wasn’t
 • will + not = won’t 
 • would + not = wouldn’t 
 • could + have = could’ve 
 • might + have = might’ve
 • must + have = must’ve 
 • should + have = should’ve 
 • would + have = would’ve
 • who + is = who’s
Share
.