คำตรงข้าม ที่น่าสนใจ ในภาษาอังกฤษ1 min read

976


ขาวดำ สูงต่ำ สั้นยาว  ในภาษาไทยเราจะมีคำพวกนี้อยู่ซึ่งเราจะเรียกมันว่าคำตรงข้าม แปลภาษาอังกฤษตรงข้ามคือคำว่า opposite ดังนั้นคำที่เราจะเอามาให้ดูดังต่อไปนี้เป็นคำประเภท “Opposite Words” ก็คือคำตรงข้ามนั่นแหละถ้าแปลเป็นไทย มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง 


1. about – exactly
ประมาณว่า(อ้อมๆ) – อย่างแน่นอน 

.

2. above – below
ข้างบน – ข้างล่าง 

3. all – none
ทั้งหมด – ไม่ทั้งหมด

4. broad – narrow
กว้าง – แคบ

5. brother – sister
พี่ชายน้องชาย – พี่สาวน้องสาว 

6. build – destroy
ก่อสร้าง – ทำลาย

7. busy – lazy
ยุ่งวุ่นวาย – ขี้เกียจ

8. buy – sell
ซื้อ – ขาย

9. calm – excited
สงบ – ตื่นเต้น 

10. cloudy – clear
เมฆมาก – สดใส 

11. cold – hot
หนาว – ร้อน

12. come – go
มา – ไป 

13. comedy – drama
ตลก – ดราม่า 

14. free – arrest
เป็นอิสระ – จับกุม 

15. happy – sad
มีความสุข – เศร้า 

16. handsome – ugly
หล่อ – น่าเกลียด 

17. hard – easy
ยาก – ง่าย 

18. harvest – plant
เก็บเกี่ยว – ปลูก 

19. hate – enjoy
เกลียด – สนุกสนาน 

20. health – disease
สุขภาพ – โรค 

21. import – export
นำเข้า – ส่งออก 

22. in – out
ใน – นอก 

23. include – exclude
รวมไปถึง – ไม่รวม 

24. increase – reduce
เพิ่มขึ้น – ลดลง 

25. innocent – guilty
ใสซื่อ – มีความผิด 

26. inside – outside
ข้างใน – ข้างนอก 

27. insult – compliment
ดูถูก – ชม 

28. intelligent – silly
ฉลาด – ไร้สติปัญญา 

29. intentional – accidental
ตั้งใจ – โดยบังเอิญ

30. be interested in – bore
สนใจ – เบื่อ

31. lie – stand
โกหก – ยืนยัน (ว่าเป็นเรื่องจริง)

32. life – death
มีชีวิต – ความตาย 

33. light – dark
แสง – มืด 

34. powerful – weak
มีพลัง – อ่อนแอ

35. presence – absence
แสดงตัว – หายตัว(ในโรงเรียนเราจะใช้คำนี้สำหรับคนที่ขาดเรียน) 

36. present – past
ปัจจุบัน – อดีต 

37. pretty – ugly
สวย – น่าเกลียด 

38. private – public
ส่วนตัว – สาธารณะ 

39. probably – certainly
อาจจะ – แน่นอน 

40. professional – amateur
มืออาชีพ – มือใหม่ 

41. protect – attack
ป้องกัน – โจมตี 

42. rural – urban
ชนบท – ในเมือง 

43. sad – happy
เศร้า – สุขใจ 

44. sadness – happiness
ความเศร้า – ความสุข 

45. safe – dangerous
ปลอดภัย – อันตราย 

46. salt – sugar
เกลือ – น้ำตาล 

47. same – different
เหมือน – แตกต่าง 

48. wet – dry
เปียก – แห้ง 

49. white – black
ขาว – ดำ 

50. wide – narrow
กว้าง – แคบ

Share
.