ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เติม s แล้วความหมายเปลี่ยน1 min read

1120


1. cloth – clothes

ผ้าที่เป็นชิ้น ๆ ยังไม่ผ่านการตัดเย็บใด ๆ – เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ่านการตัดเย็บมาเรียบร้อยแล้ว

.

2. glass – glasses

แก้ว / กระจก – แว่นตา

3. good – goods

ดี – สินค้า

4. look – looks

ดู – ลักษณะภายนอก

5. manner – manners

แบบแผนครับ – มารยาท

6. pain – pains

ความทุกข์, ความเศร้า, ความเสียใจมาก – ความยากลำบาก (ในการทำงาน), ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ

7. arm – arms

แขน – อาวุธ

8. ash – ashes

เถ้าถ่าน – อัฐิ, กระดูกคนที่เผาแล้ว

9. bowel – bowels

ลำไส้ – ส่วนใน

10. communication – communications

การสื่อสาร – การส่งต่อ

11. content – contents

ที่่พอใจ, ความพึงพอใจ – สิ่งที่บรรจุอยู่ในบางสิ่ง, หัวข้อ

12. credential – credentials

หนังสือรับรอง – วุฒิฐานะ หรือ วิทยฐานะ

13. custom – customs

การกำหนด, กำหนดเอง, ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ  –  ภาษีอากร

14. fund – funds

กองทุนสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ – เงินที่พร้อมใช้

15. gut – guts

ไส้พุง – ความกล้า

16. Fruit – Fruits 

ผลไม้ – ผลลัพธ์

17. Water – Waters

น้ำ – น่านน้ำ, ทะเล

18. Wood – Woods

ไม้ – ป่า

19. Colour- Colours

สี – ธง

20. Air – Airs

อากาศ – ท่าวางโต, ลักษณะท่าทาง, อาการ

21. Character – Characters

คุณลักษณะเด่น – ตัวละคร

22. Force – Force

บังคับ – กองทัพ

23. Spectacle – spectacles

ภาพที่น่าตื่นเต้น – แว่นตา 

24. Iron – Irons

เตารีด – โซ่ตรวน

Share
.