สัญลักษณ์ Phonetics หรือสัทศาตร์คืออะไรกันนะ1 min read

309


นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การเขียน การอ่าน การพูด เรายังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในแต่ละด้านนั้นด้วยเหมือนกัน อย่างหัวข้อในวันนี้เราจะเจาะลงไปเกี่ยวกับการพูด ซึ่งเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษนั้น จะมีการออกเสียงต่างๆ และการออกเสียงนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ฟังของเรานั้นเข้าใจตรงกันกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของสัทศาสตร์นั้นมันคืออะไร
.
.

เอาง่ายๆเลย Phonetics หรือสัทศาตร์นั้นจะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเสียง เสียงในที่นี้คือเสียงที่เราเปล่งออกมาจากลำคอนั่นเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการออกเสียงของมนุษย์ แค่นี้เลยสั้นๆง่ายๆ แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่มันไม่ง่ายนั่นก็คือตัว IPA หรือที่รู้จักกันว่า International Phonetic Alphabet มันคือ ระบบตัวอักษรที่จะช่วยให้เรารู้วิธีการออกเสียงของเสียงต่างๆ ไม่ว่าจะภาษาใดก็ตาม มันเป็นเหมือนหลักการกลางที่ช่วยให้เข้าใจในเรื่องของการออกเสียง
.
.

.

แต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราต้องการที่จะมาเจาะลึกในส่วนของสัญลักษณ์สัทศาสตร์ สิ่งนี้จะช่วยคุณได้เวลาที่คุณไปเปิดพจนานุกรมหรือ Dictionary สังเกตุได้ง่ายๆจะมีอักษรพวกนี้อยู่ เพื่อช่วยให้การออกเสียงของเรานั้นง่ายขึ้น ถ้าเราเข้าใจตัวสัญลักษณ์สัทอักษร ซึ่งเราจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ นั่นก็คือกลุ่มเสียงพยัญชนะและกลุ่มเสียงสระ มาดูกันเลยดีกว่าว่าในแต่ละกลุ่มนั้นมีสัญลักษณ์แบบไหนกันบ้าง 
.
.
.

กลุ่มเสียงพยัญชนะ 

 • p เช่น pen /pen/
 • b เช่น bad /bæd/
 • t เช่น tae /tiː/
 • d เช่น did /did/
 • k เช่น cat /kæt/
 • g เช่น got /ɡɒt/
 • tʃ เช่น chin /tʃɪn/
 • dʒ เช่น June /dʒuːn/
 • f เช่น fall /fɔːl/
 • v เช่น voice /vɔɪs/
 • θ เช่น thin /θɪn/
 • ð เช่น then /ðen/
 • s เช่น so /sou/
 • z เช่น zoo /zuː/
 • ʃ เช่น she /ʃiː/
 • ʒ เช่น vision /ˈvɪʒ.ən/
 • h เช่น how /haʊ/
 • m เช่น man /mæn/
 • n เช่น no /nou/
 • ŋ เช่น sing /sɪŋ/
 • l เช่น leg /leg/
 • r เช่น red /red/
 • j เช่น yes /jes/
 • w เช่น wet /wet/

.
.
.

กลุ่มเสียงสระ 

 • e เช่น went /went/
 • æ เช่น cat /kæt/
 • ʌ เช่น fun /fʌn/
 • ʊ เช่น put /pʊt/
 • ɒ เช่น rob /rɒb/
 • ə เช่น live /lɪv/
 • i: เช่น need /niːd/
 • ɜ: เช่น nurse /nɜːs/
 • ɔ: เช่น talk /tɔːk/
 • u: เช่น few /fjuː/
 • ɑ: เช่น fast /fɑːst/
 • ɪə เช่น near /nɪər/
 • eə เช่น hair /heər/
 • eɪ เช่น face /feɪs/
 • ɔɪ เช่น joy /dʒɔɪ/
 • aɪ เช่น my /maɪ/
 • əʊ เช่น alone /əˈləʊn/
 • aʊ เช่น mouth /maʊθ/
Share
.