Present Perfect “เพิ่งเสร็จกิจ”4 min read

185

“เพิ่งเสร็จกิจ”

S. + has, have + V3 


Present Perf เป็นประโยคที่ใช้กับเรื่องที่เพิ่งทำเสร็จ หรือได้ผ่านพ้นมาระยะหนึ่งแล้ว และจบลงไปแล้ว ไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกับขณะที่พูดอีก เช่น

.

We have lived in New Zealand since 2013.
เราอยู่ที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่ปี 2013

My neighbor has moved here since last year.
เพื่อนบ้านของฉันย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีที่แล้ว
.
.
.

     ทั้งนี้ Present Perf มักจะมีคำบ่งบอก ความยาวของระยะเวลา เช่น

since (ตั้งแต่), for (เป็นเวลา), just (เพิ่งจะ), already (เรียบร้อยแล้ว)
yet (ยัง)  recently, lately (เมื่อเร็วๆนี้), never (ไม่เคย)  ever (เคย) 
many times, several times (หลายครั้ง), over and over (ครั้งแล้วครั้งเล่า) 
at last  (ในที่สุด), up to now, so far (จนกระทั่งบัดนี้)

ตัวอย่างเช่น

They have studied Japanese for years.

พวกเขาเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายปีแล้ว

She has talked to him three hours up to now.

เธอคุยกับเขาจนถึงขณะนี้เป็นเวลาสามชั่วโมงแล้ว

Have I told you lately that I love you?

เมื่อไม่นานมานี้ฉันบอกคุณหรือยังว่าฉันรักคุณกาลเทศะ                                                                                        

Perf เป็นเทนส์ที่มี คีย์เวิร์ดมากที่สุด เลยก็ว่าได้ เพราะบ่อยครั้ง แต่ละคีย์เวิร์ดที่กล่าวมา จะใช้ในกาลเทศะแตกต่างกันเล็กน้อย

 ตัวอย่างเช่น   

since then, since yesterday, since six o’clock since last month) , since Christmas, since I was born , since I was young, for year, for hours, for ages

(คำว่า for หากใช้เป็นคำระบุช่วงเวลา จะใช้กับจำนวนเวลานับตั้งแต่เหตุการณ์เริ่มจนจบ 

เช่น I have done it for years ฉันทำมาหลายปีแล้ว)

ตัวอย่างประโยค

            – We have lived in this house since our father died.
            – Since he has changed his job , he has been much happier.
            – That child has grown very much since I last seen him.
            – I have known him since 1990.
            – I have never seen him since last year.
            – My father has smoked for years.
            – Jack hasn’t written to me for three days.
             – Mary hasn’t eaten any meat for over a year.   

.
.
.

นอกจากนี้ ยังใช้แสดงถึงการเคยกระทำ หรือไม่เคยกระทำ จะเป็นครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ (มักจะมีคำว่า ever /never )

Have you ever eaten Thai food?
คุณเคยกินอาหารไทยไหม

No, I’ve never eaten it.
ไม่ อั๊วะไม่เคยกินหรอก

ที่ใช้บ่อยอีกแบบหนึ่ง คือ ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงใหม่ๆ มักจะมีคำว่า just, already, yet เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น

We have just seen a friend of yours.
พวกเราเพิ่งจะเห็นเพื่อนของคุณ

I’ve already finished doing my homework.
ฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
.
.
.

Present Perf ยังมักใช้กับเหตุการณ์ซึ่งความจริงจบลงไปแล้ว แต่ผู้พูดยังรู้สึกในผลของ เหตุการณ์นั้นๆอยู่ เช่น
I have closed the window. (ฉันปิดหน้าต่างแล้ว)

ที่ควรสังเกต คือ เวลาใช้โดยมากมักจะใช้คู่กับ Present Sim เช่น She came in when I have had my lunch.

หากแบ่งเป็นตารางคีเวิร์ดสำหรับ Perf เทนส์ จะได้ดังนี้

คำถามบอกเล่า ปฏิเสธ
just
yetyet
alreadyalready

       นอกจากนี้ ยังใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ไม่ได้บ่งเวลาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน โดยมักมีคำว่า up to the present time, until now, so far เป็นต้น

เช่น I have received no answer from him so far.
 
       สุดท้าย ก็ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำซากหลาย ๆ ครั้ง โดยมักจะมีคำว่า many times, several times , over and over ด้วยนะครับ   
      

*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*
คำถามทดสอบ:

1) ข้อใดคือ นิยามของประโยคแบบ Present Perf

a.  ใช้กับเรื่องที่เพิ่งทำเสร็จ           
b.  ใช้กับเรื่องที่ผ่านพ้นมาระยะหนึ่งแล้ว          
c.  ใช้กับเรื่องที่กำลังจะจบลง      
d.  ถูกทั้งข้อ a. และ b.

2) ข้อใดมีความหมายว่า ‘ฉันได้ชัยชนะแล้ว’

a.  I am won         
b.  I have won        
c. I won      
d. ถูกทั้งข้อ a. และ c. 

3) ข้อใดถามแบบ Present Perf ไม่ถูกต้อง

a.  Has Jack woken up yet?          
b.  Have you done homework?          
c.  Have I told you so?         
d.  Have Peter finished his task?เฉลย :


1. ( ข้อ d. ) เพราะ Present Perf เป็นประโยคที่ใช้กับเรื่องที่เพิ่งทำเสร็จ หรือกล่าวถึงเรื่องที่ผ่านพ้นมาระยะหนึ่งแล้ว


2. ( ข้อ b. ) เพราะเป็นไปตามสูตรโครงสร้างประโยค Present Perf


3. ( ข้อ d. ) เพราะ Peter เป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ต้องใช้ has

Share
.