การแสดงความต้องการ 3 ระดับ2 min read

510

โดยส่วนใหญ่แล้ว ในภาษาอังกฤษจะมีคำกริยาที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆ ซึ่งนำมาใช้เป็นคำกริยาในประโยคที่แสดงความต้องการบางอย่างจากอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากประโยคบอกเล่า (Tell) ตามปกติทั่วไป 

  • 1) ประโยคคำสั่ง ซึ่งสามารถใช้ในเชิงบังคับได้ เช่น หัวหน้าสั่งลูกน้อง เป็นต้น

ตัวอย่างเช่นคำว่า

.

order      สั่ง (แบบทั่วไป) 

I order you to leave now.

 command   สั่ง (ด้วยอำนาจ) เช่น 

A gruff voice commanded us to enter.

The general will command at the western front.

  •    2) ประโยคแนะนำ ซึ่งสามารถใช้ในเชิงให้ทางเลือกกับอีกฝ่าย โดยมีคำกริยา เช่น

advise        (ตักเตือน, แนะนำ) นิยมใช้ในกรณีบอกด้วยความหวังดี    

I advised him to go home.

suggest        (ตักเตือน, แนะนำ) แต่ใช้ในกรณีต้องการชี้นำมากกว่าชี้แนะ โดยมักจะตามด้วยคำว่า that เช่น   

        I suggest that we wait a day or two.

  •      3) ประโยคร้องขอ ซึ่งสามารถใช้ในเชิงอ้อนวอนหรือโยนหินถามทางก็ได้ โดยมักจะใช้คำกริยาต่อไปนี้

              ask          (ร้องขอให้กระทำ) มักจะใช้ในกรณีที่มีคำว่า please อยู่เท่านั้น (ยกเว้นเมื่อพูดในรูปแบบ indirect Speech) เช่น

              May I ask you for a favor, please?
              He asked us to join his campaign.

            beg    (ขอร้อง, วิงวอน) ความหมายคล้ายๆ ask  แต่มีลักษณะในเชิงการอ้อนวอนมากกว่า (เค้าถึงมีคำว่า beggar ซึ่งแปลว่า ขอทาน) เช่น

             She begged me to say nothing to her father.

             A young woman was begging in the street.

เมื่อเข้าใจเนื้อหาในบทนี้แล้ว ต่อไปก็ใช่ประโยคและคำกริยาแสดงความต้องการกันให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยนะครับ…..ไปล่ะคร๊าบบบบ
*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*

คำถามทดสอบ:

1) คำกริยาในข้อใด ใช้ในเชิงร้องขอให้กระทำบางสิ่ง

a.   order          
b.   command        
c.  beg        
d.  suggest

2) คำกริยาในข้อใด ใช้ในการบอกกล่าวแกมบังคับ

a.   order          
b.  command        
c.  advise      
d.  ถูกทั้งข้อ a. และ b.

3) คำกริยาในข้อใด ใช้ในการบอกกล่าวเชิง ‘ชี้นำ’

a.  advise          
b.  ask       
c.  suggest       
d.  ถูกทั้งข้อ a. และ b.

เฉลย :


1. ( ข้อ c. ) เช่น “She begged him to read the story again.” (หล่อนขอร้องให้เขาอ่านให้ฟังอีกครั้ง)


2. ( ข้อ d. ) ส่วนข้อ c. เป็นการบอกกล่าวเชิงชี้แนะ


3. ( ข้อ c. ) เพราะคำว่า suggest เมื่อนำมาทำเป็น Adv. (suggestive) จะแปลว่า ‘ชี้นำ’

Share
.
Previous articleIndirect Speech
Next articleWill กับ Shall
นางสาว พิรญาณ์ ฐิติรัตน์พรพงศ์ content writer @engnow สนใจด้าน ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ โควทประจำใจ : Live Simply Laugh Often Love Deeply