คำบอกปริมาณ “มาก” ในภาษาอังกฤษ (Part 1)

159

คำบอกปริมาณในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Quantifier ปริมาณก็มีทั้งมากทั้งน้อย แต่ในที่นี้เราจะนำเสนอเฉพาะ คำบอกปริมาณ “มาก” ในภาษาอังกฤษ

คำว่า มาก ในภาษาอังกฤษ บอกได้หลายคำเลย ที่เราใช้กันบ่อยๆ ประจำๆ ก็คือคำว่า

.

much กับ many สองคำนี้คนที่เรียนภาษาอังกฤษ ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอน หลักการทั่วไปในการใช้สองคำนี้คือ

much + นามนับไม่ได้

many + นามนับได้พหูพจน์ (ต้องเป็นพหูพจน์ เพราะมันมีจำนวนมาก)

เช่น

  • I don’t have much time. ฉันมีเวลาไม่มาก
  • There are many people around here. ที่นี่มีคนเยอะแยะไปหมด

** ถ้าให้เจาะลึกการใช้ much กับ many ลงไปอีกสักหน่อยก็มีหลักการใช้ดังนี้

ปกติแล้ว much กับ many มักจะใช้ในประโยคคำถามหรือปฏิเสธค่ะ แต่ในประโยคบอกเล่าก็มีใช้ได้เหมือนกัน แต่จะเป็นแบบทางการหรือเป็นภาษาเขียนซะมากกว่า ถ้า much หรือ many อยู่ในประโยคบอกเล่า ก็มักจะใช้คู่กับคำเหล่านี้

so much – I love you so much.

so many – There are so many things in this shop.

much/many + of

I spend much of my life in Bangkok.

Many of them were worried about their exam.

too much/ too many

she has too much work to do this week.

There are too many cars here.

How much / How many

How much time do you spend in the bathroom?

How many people are there at the concert?

คำบอกปริมาณที่แปลว่า มาก ที่เราใช้กันบ่อยๆ ยังมีอีก หลายคนใช้คำว่า

lots of หรือ a lot of สองคำนี้ใช้ได้กับทั้งคำนามนับได้พหูพจน์ และ คำนามนับไม่ได้ เลย

  • A lot of + นามนับได้พหูพจน์ / นามนับไม่ได้
  • Lots of + นามนับได้พหูพจน์ / นามนับไม่ได้

เช่น

  • A lot of students are absent today.
  • There is lots of knowledge to learn in this world.
  • There was a lot of rain yesterday.

** ติดตามคำบอกปริมาณที่แปลว่า “มาก” ต่อได้ในตอนหน้า

.