ว่าด้วยเรื่อง Essay… หลักการเขียนให้เซียน1 min read

1551

Essay ก็คือการเขียนเรียงความรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารประกอบการพิจารณารับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างประเทศ หรือ เป็นเครื่องรับรองว่าระดับภาษาอังกฤษของเราในด้าน Writing อยู่ในระดับใด ฉะนั้น เพื่อนๆ คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงเจ้า Essay ได้ แต่เราควรจะสนุกกับมัน อย่างเข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อมกัน น่าจะเป็นทางที่ดีสุด ซึ่งวันนี้เรามีเทคนิคดีๆ จะมาแชร์กัน

ก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกับโครงสร้างกันก่อน

.

โครงสร้างของ essay มีดังนี้

1. Introduction คือ บทนำ เป็นส่วนแรกของเรียงความที่จะบอกเบื้องต้นว่าเรียงความนี้จะกล่าวถึงเรื่องอะไร

2. Body คือ ส่วนของเนื้อหา ใจความสำคัญต่างๆ จะเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของเรียงความ อาจจะแยกย่อยเป็นหลายย่อหน้าก็ได้ แต่เมื่อผู้อ่านๆ แล้วจะต้องเข้าใจและได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น โดยจะประกอบด้วย 3 ส่วนย่อยคือ

  • Topic Sentence หรือหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดถึงนั่นเอง
  • Supporting sentences เป็นตัวที่สนับสนุนหัวข้อหรือ Topic Sentence อาจจะมีการขยายความหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม ยกตัวอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น
  • Concluding sentences คือการสรุปย้ำใจความสำคัญของหัวข้อให้ผู้อ่านทราบอีกครั้ง

3. Conclusion บทสรุป เป็นการทบทวนและย้ำให้ผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนต้องการสื่อสารอะไรให้ผู้อ่านทราบ โดยเน้นรวบรวมใจความสำคัญจาก Introduction และ Body

เทคนิคการเขียนอย่างเซียน

  • เขียนบทนำให้ดึงดูด

Introduction คือการเขียนบทนำที่ถือว่าเป็นย่อหน้าแรกในการเขียน essay ซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการเขียนเพราะคุณจะต้องเขียนให้เข้ากับหัวข้อที่คุณตั้งไว้โดยที่ไม่ยาวจนเกินไป ซึ่งอาจจะใช้เวลาอ่านแค่เพียง 1-2 นาทีเท่านั้น รวมถึงเขียนให้ดึงดูดใจให้ผู้อ่านรู้สึกอยากที่จะอ่านต่อ นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการเขียน Introduction นั้นก็คือการเขียน Main idea ไว้ในย่อหน้านี้โดยบอกให้ผู้อ่านได้ทราบว่าคุณต้องการจะกล่าวถึงอะไร แต่ให้ระวังว่าอย่าเขียนบทสรุปทุกอย่างไว้ที่ย่อหน้านี้เด็ดขาดค่ะ

  • เนื้อหากระชับ ไม่วกวน ไม่ออกนอกเรื่อง

ต่อจากการเขียนบทนำก็คงจะหนีไม่พ้นการเขียนในส่วนเนื้อหา หรือ Body นั่นเอง การเขียนส่วนย่อหน้านี้ถือว่าเป็นส่วนที่ยาวที่สุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งคุณจะสามารถเขียนได้หลายย่อหน้า โดยการเขียนในส่วน Body จึงจำเป็นที่จะต้องมีใจความที่สมบูรณ์ กระชับได้ใจความ ไม่ซับซ้อน และสามารถลำดับขั้นตอนของเรื่องต่อเนื่องเป็นธรรมชาติตั้งแต่ต้นจนจบได้ดีโดยที่ไม่วกไปวนมา นอกจากนี้ไม่ควรเขียนนอกเรื่อง แต่ควรจะเขียนเนื้อหาให้เข้ากับ Main idea ซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างครบถ้วนมากที่สุดค่ะ อย่าลืม Supporting sentences ทุกครั้งนะคะเวลาเขียน

  • เขียนบทสรุปให้ประทับใจ

Conclusion คือการเขียนบทสรุปที่เป็นส่วนย่อหน้าสุดท้ายของ essay เป็นการเน้นย้ำส่วนของใจความสำคัญ หรือ Main idea รวมถึงสรุปว่าเราเขียนถึงเรื่องอะไร นั่นก็คือหัวข้อที่เราเขียนนั่นเอง อีกทั้งยังสามารถเขียนทิ้งท้ายให้น่าสนใจโดยการใส่ความคิดเห็นของผู้เขียนลงไปในนี้ได้ ซึ่งพยายามหลีกเลี่ยงคำว่า “I think …” แต่อาจจะใช้คำว่า “In my opinion, …”แทน  โดยสามารถขึ้นต้นประโยคเด็ดๆทิ้งท้ายง่ายๆว่า “In conclusion, in my opinion…” แล้วต่อด้วยประโยคที่ขยายใจความ ซึ่งจะทำให้ Conclusion ของคุณดูน่าสนใจ และสร้างความประทับใจให้ผู้อ่านได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

ส่วนสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องคำศัพท์และไวยากรณ์ซึ่งถ้าหากเราฝึกการเขียนและติดตาม Engnow รับรองว่าจะต้องเขียนได้เป๊ะแน่นอน แล้วเจอกันตอนต่อไปของการเขียน Essay กันนะ

Share
.