การใช้ FANBOYS Grammar (For, And, Nor, But, Or, Yet, So)

871

ในภาษาอังกฤษมีคำสันธานที่ใช้กันบ่อยๆอยู่ 7 ตัว ซึ่งมันเรียกรวมกันว่า FANBOYS วันนี้แอดจะมานำเสนอคำสันธานทั้ง 7 นี้ และวิธีใช้ค่ะ

คำสันธานเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า  FANBOYS

ประกอบไปด้วย  For, And, Nor, But, Or, Yet, So

1.FOR – Reason  บอกเหตุผลสิ่งที่เกิดขึ้น

Ex. Fans love to watch Anna, for she dances beautifully.

2. AND – Addition / conjunctions การเพิ่มเติมข้อมูลหรือเป็นคำเชื่อมในประโยค

Ex. She is a graceful dancer, and people enjoy watching her.

3.NOR –  (Not or) ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง ตรงกันข้ามกับคำว่า OR

Ex. She hasn’t taken dance lessons, nor does she need to.

4.BUT – contrast    ตรงกันข้าม ขัดแย้งกัน

Ex. Her technique is unconventional, but the effect is striking.

5.OR – option / alternative    เป็นตัวเลือกทางใดทางหนึ่ง 

Ex. She can fill an audience with joy, or she can bring people to tears.

6.YET – Concession   ยินยอม ยอมรับกับสิ่งนั้นๆ มีความหมายเหมือนคำว่า “แต่” 

Ex. Other dancers try to imitate her style, yet they have not succeeded.

(นักเต้นคนอื่นๆพยายามลอกเลียนแบบการเต้นของเธอ แต่พวกเขาก็ยังทำไม่สำเร็จ )

7.SO – Result ใช้บอกผลที่เกิดจากเหตุการณ์ก่อนหน้า

Ex.She is talented, so she will attract fans for many years to come.