การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ1 min read

813


เรื่องเวลา ใครว่าไม่สำคัญ!! การบอกเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในภาษาอังกฤษ นอกจากจะเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานแล้ว ในชีวิตประจำวันเราก็ต้องใช้การบอกเวลาเช่นเดียวกัน แล้วในภาษาอังกฤษ เราจะพูดอย่างไรกันดี มาดูกัน
.
.
.

1. พูดชั่วโมงก่อนแล้วตามด้วยนาทีหรือบอกเลขนาทีทั้งหมด

.
 • 6:25 – It’s six twenty-five
 • 8:05 – It’s eight O-five
 • 9:11 – It’s nine eleven
 • 2:34 – It’s two thirty-four

.
.
.

2. พูดนาทีก่อนแล้วตามด้วยชั่วโมง

 • ถ้าเกินมา 15 นาที เราจะใช้ a quarter past (15 นาทีหลังจาก…)
  7:15 – It’s (a) quarter past seven (15 นาทีหลังจาก 7.00)
 • ถ้าเป็น 15 นาทีก่อน เราจะใช้ a quarter to (15 นาทีก่อนถึง..)
  12:45 – It’s (a) quarter to one (15 นาทีก่อนถึง 13.00)
 • ถ้าเป็น 30 นาที เราใช้ half past (30 นาทีหลังจาก…)
  3:30 – It’s half past three (30 นาทีหลังจาก 3.00)

แต่เราก็สามารถพูดได้ว่า three-thirty (3 นาฬิกา 30 นาที) เช่นเดียวกัน
.
.
.

3. บอกเวลาแบบไม่มีนาทีเราจะใช้ o’clock

 • 10:00 – It’s ten o’clock
 • 5:00 – It’s five o’clock
 • 1:00 – It’s one o’clock

.
.
.

4. บอกเวลาแบบใช้คำเฉพาะ

สำหรับเวลา 12.00 สามารถบอกได้ 4 แบบ ดังนี้

 • twelve o’clock (12.00 นาฬิกา)
 • midday (เที่ยงวัน)
 • noon (เที่ยงวัน)
 • midnight (เที่ยงคืน)

.
.
.

การบอกเวลาเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในบทสนทนาของชีวิตประจำวัน การฝึกบอกเวลาบ่อย ๆ เป็นภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วจะทำให้เราดูโปรขึ้นแน่นอนจ้า ^^

Share
.