ประโยคที่ได้ใช้แน่ๆในสนามบิน1 min read

1299


วันนี้แอดได้รวบรวมประโยคที่ใช้กันในสนามบินเป็นประจำทุกวัน ลองมาดูกันว่ามีประโยคอะไรบ้าง ใกล้วันปีใหม่แล้ว ใครที่กำลังจะมีทริปต่างประเทศ ลองอ่านดูนะคะ ต้องได้ใช้แน่ๆ

1) Here is my ticket/ passport.
= นี่เป็นตั๋วของฉัน/ หนังสือเดินทาง

2) I like non-smoking (smoking) section, please.
= ขอโซนปลอดบุหรี่ค่ะ

3) An aisle seat (or window seat), please.
= ขอที่นั่งติดทางเดินค่ะ (หรือที่นั่งติดหน้าต่าง)

4) I have this suitcase and this carry-on bag.

= ฉันมีกระเป๋าเดินทางใบนี้และกระเป๋าพกพานี้

5) I’m a tourist.
=ฉันเป็นนักท่องเที่ยว

6) I’m on a business trip.
= ฉันเดินทางไปทำธุรกิจ

7) Is this an International Airport?
= นี่คือสนามบินนานาชาติใช่ไหมค่ะ?

8) “Where is terminal 4?”
= ประตูทางออกที่ 4 อยู่ที่ไหนค่ะ?

9) “Is the flight on time?”
เที่ยวบินตรงเวลาไหมค่ะ?

10) Here is my ticket (passport)
= นี่เป็นตั๋วของฉัน (หนังสือเดินทาง)

11) I like non-smoking (smoking) section, please.
= ขอโซนปลอดบุหรี่ค่ะ

12) An aisle seat (or window seat), please.
= ขอที่นั่งติดทางเดินค่ะ (หรือที่นั่งติดหน้าต่าง)

13) I have this suitcase and this carry-on bag.
= ฉันมีกระเป๋าเดินทางใบนี้และกระเป๋าพกพานี้

14) I’m a tourist.
= ฉันเป็นนักท่องเที่ยว

15) I’m on a business trip.
= ฉันเดินทางไปทำธุรกิจ

16) Is this an International Airport?
= นี่คือสนามบินนานาชาติใช่ไหมค่ะ?

17) “Where is terminal 4?”
= ประตูทางออกที่ 4 อยู่ที่ไหนค่ะ?

18) “Is the flight on time?”
= เที่ยวบินตรงเวลาไหมค่ะ?

.
Share
.