ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

2028

การสื่อสารภาษาอังกฤษในบริษัทต่างชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับ
วันนี้ลองมาเรียนรู้ตัวอย่าง บทสนทนาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในที่ทำงานกันดีกว่าครับ 😀

ตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับเอกสารในที่ทำงาน

A: Could you file these papers for me?

.

ช่วยเก็บเอกสารพวกนี้ให้ผมหน่อยนะครับ?


B: Yes, of course! How would you like me to file them, in alphabetical order or according to dates?

ได้เลยค่ะ คุณต้องการให้ฉันเก็บอย่างไรคะ ให้จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรหรือว่าตามวัน . ที่?


A: According to dates. Please photocopy all the documents in this file and keep them in that folder.

ตามวันที่ครับ ช่วยถ่ายเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในแฟ้มนี้ แล้วนำไปเก็บไว้นะครับ


B: Yes sir!

ค่ะ

ตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม

I plan to have a meeting this afternoon. = ผมวางแผนไว้ว่าจะประชุมกันในเวลาบ่ายนี้


We may probably arrange another meeting. = พวกเราอาจจะนัดประชุมกันอีกครั้ง


Try to involve all participants in the meeting. = พยายามให้ผู้เข้าประชุมทุกคนมีส่วนร่วม


Make sure everyone in this department can attend. = ย้ำให้ทุกๆ คนในแผนกนี้มาเข้าร่วมด้วย


Could you ask Mr. James to attend this meeting, please? = คุณช่วยเชิญคุณเจมส์มาร่วมประชุมนี้ด้วยนะครับ

ตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับการเตรียมการประชุม

Could you book us a conference room?

= คุณช่วยจองห้องประชุมให้พวกเราได้ไหม?


Have you double-checked the sound systems?

= คุณตรวจสอบระบบเสียงดูอีกครั้งหรือยัง?


Please go to round up the people. = ช่วยไปตามทุกคนเข้ามา


May I have your attention, please.

= ได้โปรดสนใจทางนี้ด้วย


Is the room ready for the meeting? = ห้องพร้อมสำหรับการประชุมไหม?


อ่านต่อ “10 คำถามยอดฮิตที่คุณต้องเจอแน่นอนในการสัมภาษณ์งาน”

อ่านต่อ “รวมประโยคปิดการสนทนาภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “จำลอง 3 สถานการณ์!!! 20 ประโยคในการเริ่มต้นบทสนทนากับเพื่อนชาวต่างชาติ”

.