วันนี้เรามารู้จักกับประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 กัน – “First conditional”

216

Conditionals are sentences with two clauses – an ‘if clause and a result clause – that are closely related.  

ประโยคเงื่อนไขเป็นประโยคที่ประกอบด้วยสองส่วนที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดคือส่วนที่เป็นเหตุ ( if clause) และส่วนที่เป็นผล (result clause) 

โครงสร้าง:

If + present simple and will + infinitive

If + กริยาช่องที่ 1 และ will + กริยาแท้

ใช้เมื่อไหร่:

เราใช้ประโยคเงื่อนไขแบบที่หนึ่งนี้เมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ 

ตัวอย่าง:

I’ll go shopping on the way home if I have time.

(ฉันจะช้อปปิ้งระหว่างทางกลับบ้านถ้าฉันมีเวลา) 

If it’s a nice day tomorrow we’ll go to the beach.

(ถ้าพรุ่งนี้อากาศดีเราจะไปเที่ยวชายหาดกัน) 

If Arsenal win they’ll be top of the league.

(ถ้าอาเซนอลชนะพวกเขาจะเป็นลำดับต้นของลีค)


อ่านต่อ “หลักการตั้งประโยคคำถาม Information question : WH Questions”

อ่านต่อ “วิธีใช้ JUST/ YET/ ALREADY”

อ่านต่อ “เรียนรู้การใช้ if clause (Conditional Sentences) แบบจำได้ขึ้นใจ”