คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการลางานต่างๆ

149

1. Leave of absence (n.) การลางาน
2. Take time off (v.) หยุดงาน
3. Take a day off (v.) หยุดงาน
4. Vacation leave (n.) ลาพักร้อน
5. Personal leave (n.) ลาธุระส่วนตัว
6. Study leave (n.) ลาไปเรียนต่อ
7. Marriage leave (n.) ลาไปแต่งงาน
8. Ordination leave (n.) ลาบวช

For example: 
1.1) Employees need to contact their supervisor for a leave of absence. (พนักงานจำเป็นต้องติดต่อกับหัวหน้างานสำหรับการลางาน)

2. Take time off (v.) หยุดงาน
3. Take a day off (v.) หยุดงาน
คำว่า Take time off สามารถใช้ Take a day off แทนได้เหมือนกัน เพราะมีความหมายเหมือนกัน
For example: 
3.1) She took time off to vacation in Madrid
(หล่อนลาหยุดไปพักร้อนที่แมดดริด)
3.2) A worker tells his/her boss that he/she wants to take a day off on April 17. 
(พนักงานบอกกับเจ้านายของพวกเขาว่าเขาต้องการหยุดงานวันที่ 17 เดือนเมษายน)

4. Vacation leave (n.) ลาพักร้อน
For example: 
4.1) She would be entitled to take 7 days VACATION leave.
(หล่อนจะได้รับสิทธิที่จะลาพักร้อน 7 วัน)

5. Personal leave (n.) ลาธุระส่วนตัว
For example: An employee who is entitled to personal emergency leave can take up to 10 days of unpaid leave.
(พนักงานคนที่ได้รับสิทธิ์ในการลาหยุดธุระส่วนตัวแบบเร่งด่วนสามารถลาได้ 10 วันโดยที่ลางานแบบไม่ได้รับเงินเดือน)

6.Study leave (n.) ลาไปเรียนต่อ
For example: Some companies have no entitlement to take a career break or study leave. (บางบริษัทไม่มีการอนุญาตให้ลางานแบบหยุดชะงัก หรือ แบบลาไปเรียนต่อ)

7. Marriage leave (n.) ลาไปแต่งงาน
For example: My company has no policy for marriage leave. 
(บริษัทของฉันไม่มีนโยบายสำหรับการลาไปแต่งงาน)

8. Ordination leave (n.) ลาบวช
For example: I told my boss that I want to take an ordination leave for 2 weeks. (ฉันบอกกับเจ้านายว่า ฉันต้องการลาบวช 2 อาทิตย์)


อ่านต่อ “มาแชร์ประสบการณ์ Resignation หรือการลาออกในภาษาอังกฤษ “

อ่านต่อ “10 คำถามยอดฮิตที่คุณต้องเจอแน่นอนในการสัมภาษณ์งาน”

อ่านต่อ “ภาษาอังกฤษในจดหมายและอีเมล์”